@Winsum-Nieuws: Enthousiasme en twijfel over plannen Wierden en Borgen

Ook Wierden & Borgen zelf is er heel eerlijk over, er is enthousiasme & twijfel onder de huurders over de voorlopige plannen. Wij hebben alle avonden bijgewoond, en als u het ons vraagt ervaren wij het minste enthousiasme en de meeste twijfel onder de huurders die zich in de categorie renovatie en planmatig onderhoud bevinden. Ze vragen zich af of de renovatie in de praktijk wel gaat opleveren als wat men op papier in gedachten heeft. Ook is de vraag wat dit alles nou voor de huurprijs gaat betekenen veelvuldig gesteld. Hier gaan wij de komende tijd uitgebreid op in. Hou Huurdersfront dus vooral in de gaten.

https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190124/enthousiasme-en-twijfel-over-plannen-wierden-en-borgen/

One thought on “@Winsum-Nieuws: Enthousiasme en twijfel over plannen Wierden en Borgen