Wierden & Borgen geeft geen gehoor aan oproep huurders, huurverhoging blijft staan…

Vrijdagmiddag 5 juli omstreeks half vijf, boden huurders van Wierden & Borgen de directeur bij zijn kantoor een voorstel tot huurbevriezing aan op A1 poster formaat. De actie was georganiseerd door Huurdersfront, die in April na de aankondiging van huurverhoging meteen een online actie op poten zette. Via de website konden huurders bezwaar indienen, er werden 255 bezwaren verzameld. De directeur had deze reeds al in de mailbox binnengekregen, maar ontving ze nu ook nog in de vorm van een flinke stapel papier.

Directeur van Heeswijk van de Woningstichting hield voet bij stuk, hij noemde de bevriezing zelfs huurverlaging en gaf aan dat het vorig jaar nooit ingevoerd had mogen worden. Hij vertelde de aanwezige huurders het geld nodig te zijn voor verbetering van hun woningen. Huurdersfront is van mening dat bij het beloofde herstel van vertrouwen en verbetering, het juiste signaal uitgezonden zou mogen worden en de huurverhoging te vroeg komt. Bij overhandiging van het voorstel tot huurbevriezing van de huurders, vraagt Woordvoerder Dijkema de directeur dan ook om de huren voor dit jaar alsnog te bevriezen. Huurdersfront vindt dat huurders best meer ruimte zouden mogen krijgen om de gemaakte beloftes te kunnen waarnemen. De Woningstichting heeft door de jaren heen niet zo’n goede reputatie opgebouwd qua betrouwbaarheid en ervaart nog steeds dat heel veel huurders niet tevreden zijn. Zelfs ná ingrijpende woningverbetering.

Maar Van Heeswijk blijft volharden en geeft aan de extra huur nodig te zijn om de woonkwaliteit te kunnen verbeteren. Anders zou de Woningstichting bepaalde projecten niet kunnen uitvoeren. Daarbij noemt de directeur dat hij de huurders en de problematiek uiterst serieus neemt en goed naar ze luistert. Toch ontvangt hij van de aanwezige huurders veel kritische tegengeluiden en wantrouwen. Huurdersfront vindt dat logisch aangezien het beeld wat de directeur probeert te schetsen in realiteit onvoldoende of niet gebeurt. De huurdersverenigingen hebben bijvoorbeeld ook een negatief advies gegeven op de huurverhoging, waar dus niet naar geluisterd is. Huurdersfront geeft een negatief advies over het plaatsen van nieuwe jasjes om oude woningen, en is daarom zelfs buiten de deur gezet. Daarover ontstaat nog even een korte woordenwisseling tussen de beide kemphanen, maar ze kiezen ervoor om die discussie wellicht voor een later tijdstip te bewaren.

Woordvoerder Dijkema stelt dat er duidelijk een verschil qua beleving heerst tussen huurder en verhuurder; “Er wordt teveel naar de buitenkant gekeken, het moet meer om de binnenkant van de huurwoningen gaan. Wat er achter de voordeur gebeurt, is het meest belangrijk voor de huurder.” Van Heeswijk geeft aan dat dit al voldoende gebeurt; “We luisteren altijd naar de huurders en we zijn er juist voor om de problematiek voor de huurders op te lossen. En daar sta ik voor.”

Al met al zijn de huurders er gisteren maar weer weinig mee opgeschoten en mogen ze dus vanaf nu een nog hogere huurprijs betalen terwijl de kwaliteit van de dienstverlening nog niet verbeterd is. Huurdersfront zal nu met de huurcommissie in contact gaan treden en komt daar later op terug. Ondertussen moeten huurders hun klachten gewoon blijven melden. Inmiddels kunnen huurders al wel via de website voor de procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken gaan.