Verhuurder negeert bouwkundige adviezen; betrapt door huurderswaakhond.

Gewoon niet al teveel rare fratsen meer uithalen met oude huurwoningen wanneer ze technisch gezien beneden peil zijn, zeggen de huurders achter Huurdersfront. De onafhankelijke organisatie is hier al vanaf het eerste uur kraakhelder over. De waakhond vraagt dan ook al sinds bekendmaking van de plannen voor 200 woningen in drie sociale buurten van het Groningse plaatsje Bedum, om uitbreiding van een onafhankelijk bouwkundig onderzoek. Deze werd in september 2018 in eerste instantie bij een aantal woningen in de Zeeheldenbuurt door de Gemeente Bedum uitgevoerd. Woningstichting Wierden & Borgen zegt aan de hand van een eigen onderzoek te hebben geconcludeerd, dat maar de helft van de woningen gesloopt hoeft worden en de andere helft het met renovatie af kan. Huurdersfront trekt het beoordelingsvermogen van de verhuurder ernstig in twijfel, omdat de woningen eerder nog voor het versterkingstraject in aanmerking kwamen.

In eerste instantie trok de verhuurder in dialoogverband met Huurdersfront op, waarbij o.a. afgesproken was dat er transparantie geboden zou worden. De Woningstichting besloot alleen geen inzage te bieden in de rapportage van hun eigen onderzoek en gaf te kennen dat de huurderswaakhond zich niet langer met de kwestie hoefde te bemoeien. Meteen na bekendwording van de plannen sprak Huurdersfront dan ook grote twijfel uit over de voorlopige planvorming van Wierden & Borgen. De onderlinge relatie kwam onder spanning te staan en draaide uiteindelijk uit op een beëindiging van de samenwerking. In verband met privacy, wilde de Gemeente Bedum in eerste instantie ook geen inzage bieden in de onafhankelijke beoordeling. Inmiddels heeft de huurderswaakhond via een bewoner dan toch dat rapport in handen, SP Het Hogeland schoot te hulp bij het opvragen ervan. De waakhond noemt de openbaringen die dit rapport onthult helder en geeft aan dat vele vermoedens nu dan toch echt bevestigd worden.

We schakelen nog even terug naar september vorig jaar, toen Huurdersfront o.a. Tweede Kamerlid Henk Nijboer en voormalig directeur Kramer van Wierden & Borgen uitnodigde voor een werkbezoek aan de Zeeheldenbuurt. Enkele bewoners uit deze buurt maakten zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun huurwoning en datgene wat Wierden & Borgen reeds in andere dorpen aan het uitvoeren was. Ook huurdersvereniging Huurdersplatform Bedum Ten Boer en enkele lokale Raadsleden sloten zich aan bij het bezoek. De aanwezigen waren dusdanig onder de indruk van de aangetroffen situatie, dat er meteen gepleit werd voor een bouwkundige beoordeling naar de constructie van een aantal woningen. In eerste instantie maakte Kramer bij het bezoek bekend dat Wierden & Borgen zelf de oppervlakkige staat van de woningen zou beoordelen, maar niet de constructie. PVDA Raadsleden Jaap Heres & Willem Rus drongen bij directeur Kramer aan op een degelijk onderzoek naar de veiligheid, die op zijn beurt van mening was dat die verantwoordelijkheid niet bij de Woningstichting lag maar bij de Gemeente Bedum. Uiteindelijk diende hij daar een verzoek in en werd er meteen een week later door Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Bedum geantwoord.

Tijdens eerdere besprekingen tussen de Woningstichting en de huurdersvertegenwoordiging was overigens duidelijk toegezegd dat er een constructieve beoordeling zou worden uitgevoerd in alle drie de buurten. Huurderswaakhond Huurdersfront en huurdersvereniging Huurdersplatform Bedum Ten Boer, bleven de verhuurder in eerste instantie samen herhaaldelijk aanspreken op de gemaakte afspraken. Nadat de huurdersvereniging apart werd genomen door de Woningstichting, liet deze de kwestie ineens varen. Er werd een nieuwe projectleider aangesteld, waarmee Wierden & Borgen zichzelf waarschijnlijk de monopoly op de bouwkundige waarheid probeerde te verschaffen. De bewoners kregen te horen dat alles onder controle was en er geen direct gevaar aanwezig was. In januari dit jaar bepaalde Wierden & Borgen aan de hand van een eigen onderzoek, die bij twee woningen per straat is uitgevoerd en circa 15 minuten per woning duurde, dat ze de helft van de 200 woningen nog wel kunnen renoveren. Omdat Huurdersfront geen antwoorden en inzage kreeg in de technische onderbouwing, meldde het zich bij de huurders en ontving de nieuwe Gemeente Het Hogeland een kritisch rapport (Precaire Opstelling Wierden & Borgen) waarmee tegelijkertijd op de rode knop gedrukt werd.

Inmiddels heeft de waakhond zich weer gemeld bij Het Hogelandse College, omdat nu kan worden vastgesteld dat het pas verkregen rapport van de onafhankelijke beoordeling, Huurdersfront’s rapport volledig ondersteunt en de Gemeente beide rapporten serieus zou mogen nemen. De conclusies die de onafhankelijke bouwkundigen in september 2018 al hebben getrokken, spreken namelijk geheel voor zich. Het is het team dan ook meteen duidelijk geworden waarom Wierden & Borgen ineens terug kwam op alle toezeggingen, want de bevindingen pakken niet bepaald gunstig uit voor de verhuurder. Waarschijnlijk had die zelf niet verwacht dat de woningen zo slecht zouden zijn en was het budget reeds door de Raad Van Commissarissen vastgesteld.

De woningen in de Zeeheldenbuurt zijn volgens de deskundigen behoorlijk aan het eind van hun levensduur en voldoen al geruime tijd niet meer aan de eisen. De constructieve beoordeling laat zien, dat de woningen in begin jaren zestig al tegen de kwalitatieve ondergrens gebouwd zijn en in de jaren tachtig reeds verkeerd gerenoveerd zijn. Daardoor zijn er toen al bouwkundige schades ontstaan. Vanwege diverse factoren waaronder aardbevingen, zijn de woningen inmiddels dermate voorzien van scheurvorming, waardoor de algehele stijfheid aanzienlijk gereduceerd is. De constructieve veiligheid kan nog wel worden gegarandeerd, maar er is een grondige aanpak van de problematiek vereist. De afdracht van de belasting naar de fundering verloopt mogelijk via andere wegen dan voorheen. Verstijving van delen van de woning zou averechts kunnen werken of hebben gewerkt.

Wat allereerst voor de Woningstichting een pittige uitdaging zal zijn is om proberen uit te leggen hoe het kan dat begin dit jaar is aangegeven dat de Abel Tasmanstraat en een deel van de Van Speykstraat moet worden gesloopt, maar dat de rest van de wijk nog wel een goede basis had. Dat blijkt volgens het onafhankelijk onderzoek van september 2018 namelijk niet het geval te zijn. Het onderzoek kan als representatief worden beschouwd voor de gehele woonwijk. Er zijn meer woningen bekeken dan in het rapport zijn opgenomen, omdat de inspecteurs al genoeg informatie hadden. Daarnaast zou de Woningstichting mogen uitleggen waarom het constructieve onderzoek ineens niet hoefde te worden uitgebreid naar de andere twee buurten. Er staan namelijk genoeg signalen in het rapport die daar om vragen. Veel bewoners begrijpen de keuze ook niet, omdat hun woningen omstreeks hetzelfde jaar gebouwd zijn en vergelijkbare problematiek ervaren. Er komt duidelijk naar boven dat er in de Zeeheldenbuurt een grondige aanpak nodig zal zijn en dat het wordt afgeraden dit soort woningen te versterken. Dan blijft sloop nieuwbouw dus als enige logische keuze over. Huurdersfront noemt het dan ook stuitend dat Wierden & Borgen de bouwkundige adviezen gewoon aan de laars lapt en de dubieuze keuze maakt om voor renovatie te gaan.

In de andere twee wijken staan ook woningen die aan de in het rapport omschreven eigenschappen voldoen, ze zijn ook in dezelfde tijd gebouwd. Daarom is de problematiek ook vergelijkbaar en moet het binnen een paar jaar worden opgelost. Ook in die wijken zijn de eerdere renovaties niet goed gegaan en staan de woningen er inmiddels behoorlijk gedateerd bij. De Professorenbuurt kwam onlangs nog in het nieuws vanwege ernstige schimmelproblematiek, wat dus ook kan worden toegekend aan de matige bouwkwaliteit en de gedateerde methodes die tijdens eerdere renovaties zijn toegepast. Ook hier wil zachte heelmeester Wierden & Borgen tegen beter weten in, de helft opnieuw gaan renoveren. Op de vraag of de problematiek wordt opgelost en huurders niet van de regen in de drup zullen vallen, is het antwoord zeer aannemelijk. Volgens de waakhond werkt de veel te complexe gedachtegang van de Woningstichting veel te ontwrichtend voor de huurders. Veel huurders willen al niet meer terug naar hun woning omdat ze het simpelweg allemaal niet zien zitten, terwijl de Woningstichting een nijpend tekort heeft aan alternatieven. Er heerst dan ook veel frustratie en onrust onder de huurders.

Huurdersfront wil de andere wijken alsnog beoordeeld krijgen door een onafhankelijke bouwkundige partij, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de meeste van de 200 woningen simpelweg ongeschikt zijn voor een ingrijpende renovatie en gewoon gesloopt moeten worden. Dit is veel duidelijker en minder complex voor de huurders, die dan ook meteen voor de komende tientallen jaren verzekerd zijn van een veilige en gezonde woning. Ze hebben de huurders inmiddels via een brief opgeroepen om zich bij de Gemeente te melden om voor een vergelijkbaar onderzoek te pleiten. Een aantal bewoners heeft al aangegeven ook zo’n onderzoek te willen, naar verwachting zullen zich nog meer bewoners melden.

Woordvoerder Dijkema van Huurdersfront; “In grote lijnen hebben we nu dus kunnen vaststellen, dat de Woningstichting alle technische wetenschap in huis heeft en dus met voorkennis handelt. De directie van Wierden & Borgen heeft dit bewust uit het zicht van de huurders willen houden, omdat men per se veel te oude en versleten woningen wil gaan moderniseren in plaats van ze te gaan slopen. Ze wisten dat wij dit niet voor ons konden houden en daarom zijn we ook buiten de deur gezet. Maar dit gaat wel over huurhuizen die in een aardbevingsgebied staan en eerder versterkt moesten worden.” Door tegen de bouwkundige adviezen en signalen in te gaan biedt Woningstichting Wierden & Borgen volgens Huurdersfront, huurders projecten aan die potentieel problematisch zijn. Wat de waakhond reeds in andere dorpen ziet gebeuren. Huurders worden daardoor onnodig blootgesteld aan onwenselijke situaties, waarbij de gezondheid en veiligheid ernstig ter discussie staat. Dat deze verhuurder dat gewoon maar niet wil inzien noemen de huurders achter het huurdersinitiatief het meest zorgwekkend.

Volgens Huurdersfront heeft waarschijnlijk niet alleen de Woningstichting nu een enorme geloofwaardigheidscrisis boven het hoofd hangen. Er kan namelijk volgens de waakhond niet alleen feitelijk worden vastgesteld dat Wierden & Borgen op zeer onverantwoorde wijze met de veiligheid en gezondheid van huurders omspringt. Het blinde vertrouwen van de huurdersverenigingen in de verhuurder is een zeer groot onderdeel van het probleem volgens woordvoerder Dijkema; “De Huurdersverenigingen hebben het totaal langs zich heen laten gaan, dat huurders risicovolle projecten krijgen aangeboden terwijl de signalen er in overvloed waren en nog steeds zijn. Ze zijn bij Huurdersplatform Bedum Ten Boer vorig jaar even wakker geweest, maar men is gewoon weer verder gaan slapen.”

De waakhond zal deze kwestie nu dan ook maar onder aandacht gaan brengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en hoopt dat deze spoedig een bezoekje aan Bedum komt brengen. Het rapport van de constructieve beoordeling van de woningen in de Zeeheldenbuurt (maar ook die van Huurdersfront zelf), kunt u volledig inzien op www.huurdersfront.nl

Einde persbericht.