Uitbreiding actie Huurdersfront: Nee! Geen huurverhoging.

Vorig jaar bevroor de vorige directeur van Wierden & Borgen de huur nog omdat ze de woonkwaliteit niet op peil hadden en hij huurders in ieder geval een soort van lichtpuntje wilden geven, dit jaar snaait de nieuwe directeur het lichtpuntje meteen alweer van de huurders af. Er wordt ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de huurprijzen gelijk te trekken. Hierdoor zijn er verhogingen bij van maar liefs meer dan twintig euro en moet het doel haast wel zijn dat straks elke huurder € 650,- gaat betalen, dus ook de vele sociale huurders die bij deze Stichting huren. En dat terwijl er nog niets aan verbetering van de woonkwaliteit gedaan is, integendeel zelfs. Huurdersfront stelt huurders inmiddels via hun website in de gelegenheid om uiterst eenvoudig bezwaar te kunnen indienen tegen de verhoging.

Het enorme verschil qua beleving tussen huurders en verhuurder wordt zo volgens de huurderswaakhond wel erg duidelijk waarneembaar. Het team zou graag vooral zien dat het kwartje eens een keer op een andere manier gaat vallen bij Wierden & Borgen. Daarom heeft het team van Huurdersfront inmiddels een actie aangekondigd waarvan de eerste fase reeds in werking is getreden.

Tijdens deze fase kunnen huurders via www.huurdersfront.nl/ikmaakbezwaar tot 1 juli in maar een paar handelingen alvast hun bezwaar rechtstreeks aan Wierden & Borgen kenbaar maken. Huurdersfront verzamelt deze voor de tweede fase. Er hebben reeds al meer dan 240 huurders een bezwaar ingediend. Wierden & Borgen reageert overigens inmiddels binnen een dag op het bezwaarschrift en wijst het uiteraard af. Het kan dus wel snel. Daar laat het team van vrijwilligers zich uiteraard niet door uit het veld slaan, integendeel.

Als Wierden & Borgen voor 1 juli de verhoging niet heeft ingetrokken zal Huurdersfront samen met huurders het pakket met bezwaren komen bezorgen. Het is de bedoeling dat het pakket zo dik mogelijk wordt. De actie zal op vrijdagmiddag 5 juli gaan plaatsvinden bij het kantoor aan de Vlijt in Bedum. Huurdersfront gaat dan ook meteen een voorstel tot huurbevriezing aanbieden op A1 posterformaat. Hierbij wordt ook de pers en de politiek uitgenodigd. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via het evenement op de Facebook pagina van Huurdersfront en zullen daar ook organisatorisch op de hoogte worden gehouden.

UPDATE: De directie van Wierden & Borgen heeft inmiddels laten weten ons op 5 juli gastvrij te zullen ontvangen. Dit kon nog wel eens een erg bijzondere actie gaan worden die u waarschijnlijk niet zal willen missen. Kom op 5 juli dus vooral rond 16:00 naar de Vlijt!

Uiteraard willen we een zo dik mogelijke stapel bezwaren overhandigen, dien dus vooral nog uw bezwaar in als u dat nog niet heeft gedaan! Dit kan (officieel) nog tot 1 juli.

2 thoughts on “Uitbreiding actie Huurdersfront: Nee! Geen huurverhoging.