@RTVNoord: Woningcorporaties en universiteit blij met Nationaal Programma Groningen

Met dit geld is het o.a. de bedoeling dat woonkosten omlaag gaan. Dat houdt dus in dat na woningverbetering met huurbehoud en de energiekosten die aanzienlijk afnemen, huurders er ook van profiteren. Woningcorporaties en Rijks Universiteit zijn blij met het nieuws, Huurdersfront ook! Wij vinden namelijk dat huurders op meerdere fronten al genoeg betaald hebben en ze best eens een voordeeltje mogen hebben. Wij pleiten dan ook sterk voor huurbehoud in plaats van gewenning.

Dit houdt in dat wij aan Wierden & Borgen nogmaals zullen vragen om de huurders in Bedum snel duidelijkheid te bieden over het financiële plaatje, in plaats van dit vaag te houden totdat de plannen bekend zijn.

?