Pas versterkte & gemoderniseerde woning, van de regen in de drup en nog onveiliger voelen. #wirdum @Wierdenenborgen

Verhuurder: Wierden & Borgen
Straat: Kerkeweg
Plaats: Wirdum
Huur: € 615,-
Huurder: Gezin

Aard problematiek: Versterking & modernisatie, aardbevingsproblematiek.

Huurder is sinds Augustus 2018 teruggekeerd in een versterkte en gemoderniseerde huurwoning uit de jaren zestig, het proces van de verbouwing is volgens huurder allereerst uitermate teleurstellend en zeer amateuristisch verlopen. Er zijn veel spullen in de woning blijven staan en er is geen koude oplevering geweest of officiële sleuteloverdracht. De huurder had voorafgaande van de uitvoering al totaal geen geloof in het project en geeft aan in deze situatie gepusht te zijn door verhuurder. Deze huurder heeft net als de buurman, ook sterk de indruk dat door de versterking de woning harder is gaan aftakelen. Het zal hem niet verbazen als de woning binnen twee jaar onbewoonbaar verklaard is.

Terug naar hoe de verbouwing de huurder verlopen is. Al 14 dagen voor de verbouwing plaatste de aannemer al hekken om het perceel heen die na flink protest van de huurder weer zijn weggehaald. Er was nog niets bekend over de wisselwoning. Toen er ineens wel een wisselwoning beschikbaar was, moest de huurder ineens binnen een paar uur uit de woning zijn. Huurder heeft eerst alle noodzakelijke spullen willen overbrengen naar de wisselwoning en zou na de lunch als laatste de poezen ophalen.

Bij terugkomst was de aannemer al zonder overleg begonnen met de werkzaamheden. Men kon blijkbaar niet nog even wachten en moest met alle geweld de schoorsteen alvast van de woning af slopen. Er bevond zich ook al personeel in de woning. Dit soort grensoverschrijdend en respectloos gedrag is overigens iets wat veel te vaak horen.

De ras katten, die even tijdelijk in een slaapkamer waren ondergebracht, zijn in blinde paniek compleet door het lint gegaan. Eén kat is eenmaal in de wisselwoning meteen in een kast geschoten waar ze drie dagen heeft doorgebracht. Het dier wilde niet meer eten of drinken en de pupillen zagen zwart van de stress. Huurder dacht dat ze hieraan zou bezwijken. Uiteindelijk trekt het dier gelukkig wel weer bij en herstelde enigszins. Van een andere kat moest een nagel worden geamputeerd omdat die was losgescheurd. Verhuurder heeft de dierenartskosten vergoed. Tijdens de periode in de wisselwoning worden er kittens geboren waarvan er twee het niet redden.

Na drie maanden krijgt huurder het bericht dat de oplevering plaats kan vinden. De aannemer zou klaar zijn met de verbouwing, maar bij nadere inspectie blijkt niets minder waar. Er is de huurder voorgespiegeld dat de woning zo goed als nieuw zou worden opgeleverd, daar was dus absoluut geen sprake van. Er zouden onder andere nieuwe vensterbanken komen die zouden aansluiten op de nieuwe ramen. Het was ook een enorme bende in de woning. Alles was te vies om aan te pakken, dus zo ook het achtergebleven bezit van de huurder.

De huurders uit buurt werden uitgenodigd op kantoor in Bedum om de problematiek en de grote teleurstelling te bespreken. Volgens huurder was de vergadering net zo’n puinzooi als de verbouwing. Huurder geeft aan dat wanneer ze tijdens de vergadering haar grote onvrede deelt over de aangetroffen situatie, enkele medewerkers zich uiterst emotioneel en ook nog eens bijzonder autoritair gedragen. Afgaande op de omschrijving van de huurder ontbreekt het aan enige leiderschap en blijft de verhuurder in eerste instantie volharden dat het allemaal wel acceptabel is.

Wanneer huurder blijft volharden in haar standpunt en niet voor akkoord wil tekenen, dreigt de verhuurder dat huurder dan niet meer terug naar de woning zou mogen en dan op straat zou komen te staan. (terwijl de spullen nog in de woning stonden…) Wij herinneren onszelf en de huurder aan de speech van de Raadsvergadering van aantal weken geleden. Maar het is voor ons nog maar weer eens goed duidelijk geworden dat deze verhuurder niet goed weet waar die mee bezig is en vanwege een opeenstapeling van foute keuzes, het duidelijk niet aankan.

Nadat de verhuurder uit zijn “temper tantrum” is bijgekomen geeft die toe aan de huurder. Onder andere de kozijnen worden afgewerkt volgens de geschetste verwachtingen en er kan worden schoongemaakt. Huurder is hier meer dan een week mee bezig om de boel weer een beetje op orde te kunnen krijgen. In de kelder lijkt er iets van het riool geknapt te zijn. Alleen de bovenkant van de voorraadplanken zijn schoongemaakt, de rest mocht de huurder zelf doen. Er sneuvelt ook nog een televisie. In plaats van de huurder de aankoop te vergoeden, levert die zelf een tv. Het is geen gelijkwaardig exemplaar maar een veel goedkopere. Ook de koelkast komt niet ongeschonden uit de strijd. De huurder die inmiddels uit rancune behoorlijk stevig in de schoenen is gaan staan krijgt die wel volledig vergoed.

Een klein jaar verder.

Nu huurder eenmaal terug is in de woningen blijft er problematiek optreden en ontstaat er sterk de indruk dat de ingreep het er juist minder op gemaakt heeft. Dit uit zich onder andere in scheurvorming rondom kozijnen en langs het trapdeel, wat volgens de verhuurder te wijten valt aan de droogte van het klimaat. Er blijft scheurvorming ontstaan, na de twee recente bevingen zijn er ook weer nieuwe scheuren bijgekomen.

Huurder geeft aan dat de woning tijdens de beving erg vreemd gedrag vertoonde, waarbij het opviel dat de woning vooral heel lang na trilde. Heel anders dan voor de ingreep. De aangrenzende woning ervaart trouwens hetzelfde probleem. Door het stalen frame om de woning zal het gebouw in feite de energie ook niet goed kwijt kunnen omdat de woning wordt opgesloten. Wij vragen ons dan ook samen met de huurders af of het versterken wel zo’n goed idee was. Er zouden in de woning een aantal scheuren worden gerepareerd, volgens huurder is dat niet op de afgesproken manier gebeurd. Ook het laminaat begint ineens ruimte tussen de naden te komen.

Op zolder ontstaan er scheuren in de houten balken, deze zitten in de lengterichting. Huurder heeft deze gemerkt en ziet ze in behoorlijk tempo langer worden. Er komen steeds meer scheuren bij. Het is ook duidelijk waarneembaar dat het om frisse scheuren gaat. De aanhechtingen van de balken komt ook steeds meer ruimte tussen, volgens huurder neemt dit beeld in snel tempo toe. De verhuurder geeft ook bij deze woning aan dat het aan de droogte ligt, maar huurder gelooft dat niet en heeft sterk het vermoeden dat het probleem in het woningblok zelf zit.

Huurder betrekt namelijk de middelste woning van een blok van drie en heeft sterk het idee dat de buitenste twee woningen verzakken en dat door de krachten die daarbij vrijkomen de balken doormidden splitsen. Als we de aangrenzende woning erbij pakken die wij enkele weken eerder bezocht hebben, achten wij die mogelijkheid reëel, we hadden namelijk al geconstateerd bij de buren dat hun buitenste muur inderdaad lijkt weg te duiken. De berging van dat perceel staat aan de achterzijde ook meer omhoog dan de berging van huurder. Er zit ook meer ruimte onder de nieuwe muren aan de beide buitenzijden van het blok.

Net als in de aangrenzende woning lijkt er ook in dit perceel een buiging in de plafonds te zitten, in de lengterichting van het gehele blok. Net als de buurman geeft deze huurder aan dat dit beeld sinds de versterking is opgevallen en lijkt toe te nemen. Boven de kozijnen in deze huiskamer kan je ook zien dat er iets gebeurt. De houten afwerking waar de gordijnrails aan hangen beginnen zowel bij de voor- als achterraam te kantelen waarbij vooral voor aan de linkerkant, dus de aangrenzende kant van de buren, het beeld het meest aanwezig is. Wij vermoeden dat als je de houten afwerk lat gaat weghalen er een flinke scheur zichtbaar gaat worden.

We hebben het beeld met gesplitste houten balken op zolder ook al eerder waargenomen in de Zeeheldenbuurt in Bedum. Dat betreft een blok van 7 waarvan de middelste woning enorm te lijden heeft van het gewicht van de buitenste woningen. Na de beving van Westerwijtwerd zijn de bewoners van dat perceel verhuist omdat er behoorlijke schade aan het plafond in de huiskamer ontstond. Wij hebben dit bij een bouwkundig expert neergelegd die bevestigt dat het geen droogtescheuren zijn maar met spanningsverschillen te maken heeft.

Terug naar Wirdum. Het pand had een lek dak en de hardboard zolderplaten waren hierdoor ernstig beschimmeld. Dit wilde de verhuurder in eerste instantie gewoon laten zitten. Huurder geeft aan dat ze niet op zolder konden zijn omdat de lucht daar te ongezond was. Na veel aandringen zouden ze dan toch worden vervangen. Dit is uiteindelijk deels gebeurd, er zitten dus nog steeds platen die nat zijn geweest. Op de zolderruimte is het stucwerk ook niet overal of slordig afgewerkt. Er zitten nog restanten van oude leidingen in de vloer waarover we haast struikelen. (zie foto’s)

In de slaapkamers zien we her en der scheurvorming. Rondom de kozijnen zien we ook hier weer van alles wat opvalt. In de grote slaapkamer achter lijkt het plafond boven het raam weg te buigen, de afwerking boven het raam kantelt ook. Is dat dan nou slecht stucwerk of iets anders. Hier ze we ook weer veel “droogte scheuren.”

Ook voor de buitenzijde verdient de aannemer absoluut geen schoonheidsprijs. De boel zit schots en scheef en ook dat beeld neemt toe. Aan het metalen frame is een nieuw jasje gehangen. De buitenschil bestaat uit dunne losse prefab panelen met op-plakstenen. Volgens de huurder zit er beweging in de buitenschil en dat kunnen wij dan ook goed zien aan de naden. De ruimte tussen de naden verandert constant.

De scheuren in de oude muren zouden worden gerepareerd met wokkels, maar dat moet niet zijn uitgevoerd omdat dat volgens de experts niet hoefde, omdat er toch al een metalen frame om de woning heen zou komen. CVW heeft dat toegegeven. Vooral op de plaatsen waar de oude scheuren zitten ervaart de huurder dat de panelen verplaatsen. Bij de dakgoot hangt er een plaat los, dit gaat voor vervelende situaties zorgen als die eraf waait. Twee afvoerbuizen aan de dakgoot zijn losgeschoten.

Huurder ervaart daarnaast veel problematiek met de verwarming en de mechanische ventilatie. Zo is de woning in de winter niet warm te krijgen en ‘s zomers niet koud. Wij hebben opgevangen van installateurs, dat ze de kachels moeten knijpen omdat anders de 0 op de meter niet uit komt. De aanvoer van de ventilatie in de huiskamer, bevindt zich boven de bank. In de winter tocht de ventilatie huurder dusdanig in de nek, dat ze er lichamelijke klachten door krijgen.

Buiten is de moderne apparatuur in één grote grijze kast gestopt. Volgens installateurs moet de kast geïsoleerd zijn omdat het tijdens de wintermaanden anders vragen om moeilijkheden is. Maar dat is dus niet gedaan. Op een zaterdagochtend in de winter valt het systeem dan ook uit. Energiewacht kwam wel in het weekend maar Feenstra niet, waar de verhuurder een (goedkoper) contract mee is aangegaan. Als Feenstra op de maandagochtend komt kijken, kan die niet in de grote grijze kast komen. De aannemer is namelijk eigenaar en heeft de sleutel. Er ontstaat een langdurig gesprek tussen huurder en verhuurder over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is om de aannemer opdracht te geven.

Uiteindelijk belt de verhuurder de aannemer die op dinsdagavond komt kijken. Intussen verwarmt de huurder de woning maar met kaarsen. Er moet een storing in een kastje zitten waarmee de verhuurder de slimme meter uitleest. Dit moet blijkbaar vanwege de Energie Prestatie Vergoeding. Als het systeem wordt gereboot duurt het nog tot de volgende dag voordat het water weer warm genoeg is om te kunnen douchen. De storing moet overigens nog steeds in het “meekijkkastje” van de verhuurder zitten, de huurder ontvangt wel gewoon de meterstanden van de energieleverancier maar de verhuurder dus niet.

Uiteraard vragen wij altijd aan het einde van het gesprek wat de huurders voor gevoel hebben overgehouden aan de verbouwing. Ze draaien niet om de brij heen en vertellen ons dat ze zich belazerd voelen door de verhuurder. Huurder geeft aan dat als ze dit allemaal van te voren hadden geweten, er nooit was ingestemd met de verbouwing. Ze zijn met mooie praatjes over de streep getrokken, maar uiteindelijk van de regen in de drup terecht gekomen. Ze worden aan hun lot overgelaten omdat de verhuurder het allemaal acceptabel wel vind. De verhuurder heeft met deze verbouwing op huurder niet bepaald een goede impressie gemaakt en huurder heeft dan ook geen geloof en vertrouwen in een goed eindresultaat. Volgens huurder heeft de verhuurder grove inschattingsfouten gemaakt en had die de woning veel beter kunnen slopen. Hij verwacht ook dat de woning alsnog gesloopt moet worden. Ook deze huurder voelt zich onveiliger dan vóór de verbouwing. Precies het tegenovergestelde als wat je zou mogen verwachten.

Voor ons is dit weer een voorbeeld waarbij we helaas de conclusie moeten trekken dat de verhuurder ernstig tekort schiet en dat gewoon weigert om in te zien. Wij vinden dit een uiterst zorgwekkende kwestie en kaarten dit ook bij de Gemeente aan. Ook wij vermoeden dat de verzakking van het pand blijft voortzetten, het metalen frame om de woning dat niet tegengaat en het er juist minder op heeft gemaakt. Er is onvoldoende rekening gehouden met de Groningse bodem. Omdat wij twee van de drie bewoners van hetzelfde woningblok gesproken hebben, zullen wij nu ook gaan pleiten voor een degelijk onafhankelijk onderzoek. Wij melden ons hiervoor bij de Nationale Coördinator.

Wij zijn bij elkaar genomen minstens 2.5 uur bij deze huurder op de koffie geweest. Dat is bij pas versterkte woningen inmiddels een trend. Het is wat ons betreft dan ook wel even iets om over na te denken, dat in het algemeen bij pas versterkte en gemoderniseerde woningen de rapportages uitgebreider zijn dan woningen die nog niet zijn gemoderniseerd. Wij pleiten dan ook niet zomaar voor nieuwbouw.