@RTVNoord: Huurders en corporatie in impasse: versterking 16 huizen maanden vertraagd @WMarenland @W …

Wat ons betreft een heel helder signaal voor Marenland & de huurdersverenigingen. We zijn erg trots op deze huurders, want dit gaat ze uiteindelijk brengen waar ze gewoon recht op hebben! Eigenlijk beginnen ze iets waar de verhuurders met z’n allen erg bang voor waren, huurders die met elkaar verenigen en een front vormen! Wij[…]

@RTVNoord: @henknijboer verrast door brief van Wiebes

Nijboer zegt het weer keurig, onlogisch samenhangend verhaal van oud Shell medewerker Wiebes. Dus 12.8 miljard kuub gas zorgt niet voor 100000 werklozen maar 12.0 miljard kuub wel… Wij zouden wel graag eens wat meer uitleg willen van de Minister, over hoe zo’n klein percentage zo’n groot verschil kan maken… ? 

Rapport geagendeerd door de Raad van Het Hogeland, Huurdersfront krijgt 5 minuten spreektijd.

Ons rapport is tijdens de vorige raadsvergadering geagendeerd door de Gemeenteraad. Dit werd voorgesteld door Heres van de PVDA. De SP & de VVD steunden het voorstel. Ook Gemeentebelangen wilde dieper op de materie ingaan. Inmiddels hebben we het rapport inhoudelijk besproken en aangegeven wat wij graag van de Gemeente verlangen. Dit zullen wij tijdens de[…]