Na zeer moeizaam verlopende versterking, problemen met parketvloeren. @Wierdenenborgen @CVWGroningen

Verhuurder: Wierden & Borgen
Huurder: Alleenstaande vrouw, twee kinderen

Problematiek verwant aan: Verduurzaming, versterkingsproblematiek
Duur van problematiek: tien maanden

Huurder meldde zich vorig jaar in November al bij ons, is dan al een tijdje woonachtig in een wisselwoning. Huurder neemt dan contact op omdat ze zich allesbehalve prettig voelt en van ons initiatief gehoord had. Als wij op huisbezoek gaan treffen wij een zeer emotionele huurder aan, die wij eerst even troosten. Ze voelt zich op dat moment vooral niet happy met de wisselwoning omdat het te klein is, oud en mankementen heeft. Haar hulpbehoevend zoontje heeft veel stress omdat hij niet in zijn vertrouwde omgeving verblijft, hij trekt ’s nachts regelmatig zijn dekens van bed en slaapt dan in een hoekje op de grond. Het is uitzichtloos voor de huurder, ook omdat ze met het mooie weer nog enigszins naar buiten kon maar dat dit vanwege de koudere weersomstandigheden niet meer tot de mogelijkheden behoorde.

Er schuift ook een medewerker van de verhuurder aan tafel, om de situatie te bespreken. Wat wij vooral uit de beleving van de huurder halen, is dat ze zich in de steek gelaten voelt en vanuit de verhuurder weinig begrip ervaart. De medewerker van de verhuurder haalt aan dat er toch best wel iets voor de huurder gedaan is, zo kon ze al een maand eerder naar de wisselwoning omdat huurder dat zelf graag wilde. Huurder reageert meteen geëmotioneerd en geeft aan dat dit voornamelijk te maken had met het feit dat de taxi chauffeur niet meer de straat kon inrijden vanwege afzetting. Hierdoor moest huurder 5 keer per week, 2 keer per dag op wisselende niet vaste tijden op de hoek van de straat wachten tot haar kind werd gehaald en gebracht. Met destijds een kleine baby in huis was daar door huurder niet meer aan te voldoen. Ze ervoer ook stressproblematiek van de bouwactiviteit om haar heen. De juridische pressie waarmee ze onder druk gezet werd om haar te laten meewerken, heeft ook aan het proces bijgedragen.

Wij wijzen de medewerker erop, dat zijn argument niet veel verandert aan het feit dat het hele project qua duur niet bepaald loopt zoals met bewoners overeengekomen is. Zo kon er ook veel later aan de woning van huurder worden begonnen dan toegezegd en zit ze inmiddels hierdoor ook al zo’n vijf maanden in deze wisselwoning. De hele verbouwing zou maar zo’n 6 tot 8 weken zou duren.

Ook deze huurder geeft aan met juridische pressie gedwongen te zijn door de verhuurder om mee te werken. Omdat huurder al weinig interesse had in dit project en haar daar inmiddels allerlei verhalen over bereiken, ziet ze als een blok op tegen de oplevering. Wij geven aan dat dit voor latere zorg is, omdat wij daar ook bij zullen zijn en ze zich eigenlijk geen zorgen hoeft te maken. Maar dat is voor deze huurder makkelijker gezegd dan gedaan. Daarnaast moet ze er niet aan denken om nog een paar maanden langer in deze wisselwoning door te brengen. Er mankeert van alles aan de woning en het is veel kleiner dan de woning die huurder huurt. Ze betaalt wel gewoon haar normale huur door. In eerste instantie heeft de huurder ook maar € 250,- vergoeding toegezegd gekregen van de verhuurder. Dit zou een extraatje zijn omdat de rest allemaal netjes geregeld zou worden.

De medewerker van de verhuurder gaat kijken of er een andere wisselwoning beschikbaar is, dan moet de huurder wel richting Loppersum verhuizen. Huurder geeft aan dit niet erg te vinden, als ze maar uit deze woning weg is. Huurder krijgt later die dag akkoord en verhuist naar Loppersum. We merken dat de huurder hier veel aan heeft en dat ze er content mee is. Dit delen wij met de verhuurder. Ze moest nog wel even een nacht zonder gordijnen slapen gezien de rails een dag na ons bezoek van het raam viel. Achteraf gezien is huurder nog steeds erg blij dat ze deze stap gezet heeft, want het duurt nog bijna vijf maanden voordat de woning gereed is bevonden voor oplevering. Maar daar is de kwestie nog niet mee afgehandeld.

Er volgt een wandafwerkingsgesprek. Het lijkt erop dat tijdens de renovatie vloeren nat zijn geworden, ze staan bol en beschimmeld. Dit is overigens iets wat best veel voorkomt bij dit project in Middelstum. Verhuurder geeft aan dat vloeren beneden mogen worden vervangen, maar dat huurder zelf voor de arbeidskosten gaat opdraaien. De vloeren boven zijn volgens de huurder verkleurd, maar dat vind verhuurder geen goed argument om iets mee te doen. Huurder is het daar niet mee eens en heeft verhuurder verteld er een vloerlegger bij te halen, om de vloeren te laten inspecteren. Ze noemt daarbij een naam. Volgens huurder neemt verhuurder achter haar rug om zelf contact op met de vloerlegger in kwestie en gaan deze beide zonder medeweten van huurder samen naar de woning om de vloeren te bekijken. Desbetreffende vloerlegger zou een contract hebben met verhuurder. Uit de inspectie zou blijken dat de vloeren verkeerd gelegd zouden zijn. Huurder gaat nu een second opinion vragen bij een andere vloerlegger. Daar horen wij nog de conclusie van.

Daarnaast werkt de uitvoerder alleen beschadigde plekken bij op muren in plaats van even netjes de hele muur te schilderen. Ook het schilderwerk in de hal waar uitvoerder papier op geplakt heeft worden niet even netjes geschilderd. Huurder heeft dit inmiddels zelf maar even gedaan.

Intussen zou huurder 3 weken de gelegenheid hebben om te kunnen verhuizen, maar wordt ook nu weer onder druk gezet en gevraagd om dit binnen een week te doen. Centrum Veilig Wonen heeft namelijk andere bewoners voor de wisselwoning die huurder betrekt. Naast het feit dat de woning nog niet goed opgeleverd is en de huurder dat dus niet hoeft te accepteren, gaat het haar ook absoluut niet lukken om binnen een week te verhuizen.

Wij hebben huurder geadviseerd om verhuurder te houden aan de afspraken en dat wij daarnaast erop gaan toezien dat alles netjes wordt geregeld. Wat wij trouwens sowieso best opvallend vinden is al die schimmel die duidelijk op de foto’s waarneembaar is. Deze woningen zouden namelijk schimmelvrij moeten worden opgeleverd.

[Update 10-04-2019: 19:31] Verhuurder wil huurder binnen een week verhuist hebben, of huurder nu wel of niet wil. Heeft zelfs al toegezegd dat de verhuiswagen hoe dan ook de spullen komt afleveren. Geschil over vloeren of geen geschil. Verhuurder bezorgt huurder inmiddels slapeloze nachten. Wij hebben persbericht eruit gegooid en mail naar Gemeente Loppersum gestuurd.

[Update 11-04-2019: 16:21] Gemeente Loppersum laat weten de kwestie bij de verhuurder zowel ambtelijk als bestuurlijk te hebben aangekaart. Wij houden tussentijds contact met de Gemeente.

[Update 11-04-2019: 20:21] Huurder heeft van verhuurder toegezegd gekregen dat de vloeren worden vervangen. Als die erin liggen en huurder terug is in de woning, zullen we de rapportage kunnen afsluiten.

{Update 18-04-2019: 14:57] Huurder heeft nieuwe vloeren gekregen, is inmiddels verhuist. Medewerkers van de verhuurder hebben hun uiterste best gedaan om huurder over te krijgen. Dit heeft veel goedgemaakt bij de huurder, is erg positief! We zijn erg blij dat we deze huurder hebben mogen helpen en danken de verhuurder en Gemeente Loppersum voor de energie en moeite die ze in deze rapportage hebben willen steken.

Deze foto’s heeft ons team geschoten tijdens het bezoek aan de wisselwoning.