Groningen VS Tsjernobyl.

Wederom een erg interessant mediaoptreden, waar niemand wat aan heeft maar waar we toch even op moeten reageren. We zullen eerst maar eens weer feitelijk corrigeren wat deze interim bestuurder van Wierden & Borgen, de lezer allemaal weer op de mouw heeft willen proberen te spelden. Zijn beide foto’s maken het verhaal trouwens weer erg compleet, onze complimenten voor meneer van Heeswijk. We besluiten dit artikel met een conclusie waar iedereen wat ons betreft best wel even bij zou mogen stilstaan.

Laten we met de titel van het artikel op Winsum Nieuws starten.

“Huurdersfront zaait onrust en verwarring waar niemand wat aan heeft”

 

Dat niemand iets heeft aan verwarring en onrust zijn we met de spreker eens. Alleen wie zaait er nou eigenlijk steeds verwarring en onrust? Is de Woningstichting nou al eens duidelijk en helder gaan communiceren met huurders? Bieden ze nou al eens transparantie of geven ze al goede antwoorden op kritische vraagstukken? Is het niet verwarrend en geeft het geen onrust wanneer je eerst huurbevriezing geeft om huurders een lichtpuntje te bieden en die later weer intrekt?

De enige verwarring en onrust die wij zaaien zal binnen de Raad van Commissarissen van Wierden & Borgen zelf zijn, die waarschijnlijk poogt om met deze tijdelijke interim bestuurder de groeiende bewustwording onder huurders tegen te gaan. En dat snappen we ook wel. Er is ook nog niet eerder zoveel tegengas geboden door huurders van deze Woningstichting, die gestaag een groeiende muur van feiten om de organisatie heen aan het metselen is. Daar moesten ze een betere prediker op zetten dan meneer Kramer, die de ultieme waarheid van de Woningstichting niet langer meer aan de man kreeg en toegaf aan de huurders. De zeer goed onderbouwde wijze waarop de huurders van Huurdersfront de feiten presenteren kan Woningstichting Wierden & Borgen steeds minder omheen. Thans blijkt ook wel uit het feit dat de kritieke punten in ons rapport nog steeds compleet worden genegeerd. Men brandt er liever de vingers niet aan, en ook dat snappen we wel. Ze kunnen alleen nu nog over de muur heen stappen, maar de stenen blijven zich steeds hoger opstapelen.

Van Heeswijk verklaart:

“Kort samengevat is het rapport een lange lijst met klachten over Wierden en Borgen. Het gaat min of meer over drie hoofdpunten. Het is de kwestie of in Bedum nou 200 woningen of 100 woningen moeten worden gesloopt. Ten tweede het verwijt dat Wierden en Borgen afspraken met het Huurdersfront niet zou nakomen en ten derde de huurverhoging van woningen die in zeer slechte staat zouden verkeren.”

 

Het rapport gaat inderdaad qua focus over plan Bedum, waar de verhuurder met 200 woningen in de maag zit die in zeer bedenkelijke staat verkeren. De helft daarvan wordt gesloopt, de andere helft niet. En dat terwijl ze allemaal eerder zouden worden versterkt of gesloopt en ze er vrijwel allemaal hetzelfde bij staan. Daarin lijkt dus totaal geen logische keuze te zijn gemaakt en daar stellen wij vragen over. Waarom hoeven die 99 woningen ineens niet meer constructief te worden aangepakt en die andere 101 wél? Hier valt niet normaal met de Woningstichting over te praten, omdat ze zich waarschijnlijk heel goed realiseren dat wij precies doorhebben wat er gebeurt. Wij halen een probleem naar de oppervlakte wat zich niet beperkt tot die 200 woningen in Bedum. We durven gerust te zeggen dat een heel groot deel van huurders problematiek ervaren waarbij de verhuurder voor uiterst bedenkelijke oplossingen kiest.

Wij verwijten ze inderdaad dat ze geen afspraken nakomen, maar dat is een zeer bekend probleem binnen de Stichting. Met het derde punt slaat de interim directeur de plank flink mis, want het rapport was reeds ingediend bij de Gemeente en Het College toen de huurverhoging bekend gemaakt werd. Het rapport gaat dus helemaal niet over de huurverhoging, dat probleem heeft Wierden & Borgen er later bij gecreëerd en we hebben daar een andere actie voor op poten gezet. Wat we wel gezegd hebben is dat deze Stichting huurders niet vertelt dat ze recht hebben op huurbehoud, omdat de maatregelen noodzakelijk zijn en met elke keer netjes huur betalen huurders al mee investeren in tussentijdse noodzakelijke aanpassingen aan hun woning. Maar goed, we hebben deze interim bestuurder al wel wat vaker kunnen betrappen op onzuiverheden. Echt daadwerkelijk ingaan op de argumentatie in ons rapport of verder al teveel informatie afgeven, kan hij misschien dan ook maar beter niet doen.

“Het gaat niet goed, daar in het Bedumse. Het Huurdersfront bestookt de media met standpunten en beschuldigingen en die publiceren dit klakkeloos. Wierden en Borgen heeft op een bepaald moment het overleg met het Huurdersfront afgekapt. En als laatste ding: het aan de gemeenteraden van Het Hogeland en Loppersum toegestuurde ‘Rapport: Precaire opstelling woningstichting Wierden en Borgen’.”

 

Het gaat inderdaad niet goed in Bedum, we zijn het dan toch nog even weer met de spreker eens. Heel kort maar. Dat wij standpunten en beschuldigingen klakkeloos publiceren is echter niet het geval en dat kunnen wij ook aantonen. Leg dit persbericht van Wierden & Borgen waarmee ze het overleg met ons hebben afgekapt maar eens naast het persbericht van ons die wij ter reactie schreven en beoordeel zelf. Wij publiceren niet zomaar iets en onderbouwen onze standpunten zorgvuldig. Wij beseffen heel goed dat we met een uiterst berekende organisatie van doen hebben.

“Het Huurdersfront houdt een monoloog via de media,” zegt Peter van Heeswijk, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen. “Het Huurdersfront zaait onrust en verwarring waar niemand wat aan heeft.”

 

De tijdelijke bestuurder besloot toch echt helemaal zelf om via de media op onze brief te reageren, wat hij hiermee wilde bereiken begrijpen we eigenlijk nog steeds niet helemaal. Wat voor ons wel duidelijk is, is dat dit totaal onnodig was. Wij moesten het van Jeroen Berkenbosch van RTV Noord vernemen dat Wierden & Borgen niet meer met ons wilde samenwerken. En dat als reactie op een brief waarin wij de organisatie aanspreken op de “monologische” wijze waarop ze met ons en huurders communiceren. De pot verwijt de ketel dat hij gekleurd ziet, oftewel psychologische projectie vanuit de ivoren toren van de directie.

“Om te beginnen, de huurverhoging van 2,6 procent.”

 

We hoeven niet verder te quoten want de huurverhoging staat los van het rapport, komen we 5 juli nog wel even op terug.

Dan schuift de interim directeur alle problematiek in de schoenen van de NAM: 

“De woningbouwverenigingen in het aardbevingsgebied kampen met een bijzonder probleem. Wij zijn de eigenaar van de woningen in het bevingsgebied. Wij verkeren in dezelfde situatie als alle andere woningbezitters. Ja, er moet wat gebeuren met onze woningen die bevingsschade hebben. Kunnen we dat duurzaam en betaalbaar doen? We kunnen wel plannen maken maar we weten niks over schaderegelingen en steun voor herstel. Net zoals de particuliere eigenaar van een woning niets weet over wat er gaat gebeuren. Je hoeft mij niet te vertellen dat mensen daar horendol van worden.”

 

Het probleem is inderdaad bijzonder en dat behoeft een bijzondere aanpak. “Willen wij dat duurzaam & betaalbaar doen?” Dat was waarschijnlijk een veel betere zin geweest. Een nieuw jasje om een oude versleten rijtjeshuis heentrekken is dan wel zeer bijzonder maar niet iets waar goed over nagedacht is. Het meest belangrijke en dragende deel staat namelijk nog steeds op hetzelfde oude en beschadigde gemetselde fundament van vaak meer dan een halve eeuw oud. Deze methodes zijn reeds uitgeprobeerd maar blijken niet te werken, goh. Steeds meer verhuurders stappen er dan ook vanaf en kiezen voor sloop/nieuwbouw.

De NAM gaat uiteraard maar een deel meebetalen, omdat die ook echt wel doorheeft dat niet alle problematiek door gaswinning veroorzaakt is. De woningen zijn namelijk ook gewoon vaak goedkoop gebouwd en slecht onderhouden. Ze zouden normaliter allang vervangen zijn. Maar de verhuurders willen het liefst nog steeds zo min mogelijk investeren en zoveel mogelijk incasseren en de aardbevingen dienen die agenda dan ook maximaal. Ze laten daardoor de NAM dus nog steeds bepalen wat er met hun woningen moet gebeuren. Met waarschijnlijk als bijkomend gevolg dat particuliere huiseigenaren onderaan de stapel zijn komen te liggen. En hier gaat het wat ons betreft fout. Als je als verhuurder nu nog steeds geen verantwoordelijke keuzes wil maken omdat het geld gaat kosten mag meneer Van Heeswijk zich wat ons betreft diep schamen.

Van Heeswijk: “In het algemeen staan onze woningen er goed bij. Dat wordt getest. Ook zijn we al jaren bezig met 200 slechte woningen in die wijken. We gaan er 100 slopen en 100 fors aanpakken, is ons plan. Geen misverstand hierover, het is een forse aanpak en dat had al drie jaar geleden moeten gebeuren. We zijn in overleg met de bewoners of men wil blijven of niet, is levensloop bestendig wonen mogelijk? Maar we zitten met het dilemma doen we onderhoud, nieuwbouw, bevingsbestendig en hoe financieren we dit?”

 

Het moge duidelijk zijn dat er sprake is van een flink verschil qua beleving tussen huurders en verhuurder. Van Heeswijk weet ons punt hierover in het rapport dan ook weer briljant te onderstrepen.

“Het verwijt is dat we onvoldoende gekeken zouden hebben naar de staat waarin de 100 woningen verkeren die we stevig gaan aanpakken. We hebben grenzen, wat moet per se, kunnen we dit uit onze inkomsten betalen en kunnen de huurders deze verbeteringen opbrengen? Alle 200 woningen nu slopen zoals het Huurdersfront wil, kunnen we niet. En dan houdt het op.”

 

Dus we nemen het ruim met de veiligheid en de gezondheid van de huurders omdat ze het allemaal wel moeten kunnen betalen, maar ondertussen verhogen we de huren en willen we ze gelijk trekken of beginnen we vooral niet over het recht op huurbehoud na noodzakelijke woningverbetering. De tegenstrijdigheden spatten van het scherm. Wat we net al eerder zeiden, hoe meer informatie hij geeft hoe gladder het terrein wordt waarop hij zich begeeft. Wij begrijpen dan ook wel waarom hij liever geen antwoorden geeft op onze kritische vragen.

“Het verwijt dat de bewoners niet gehoord worden is onterecht. Het Huurdersfront heeft in de projectcommissie gezeten. Hier kon men meepraten, meedenken. Het front bleef vasthouden aan de eis dat 200 woning gesloopt worden, en dan werkt het niet. Men is zelf uit de commissie gestapt omdat die eis niet werd ingewilligd. We hebben in januari tegen het Huurdersfront gezegd: als er bewoners zijn die niet gehoord worden, kom er mee, altijd.

 

Feitelijk incorrect. Er zijn in eerste instantie twee van onze leden in de Projectencommissie gegaan. Omdat het vanwege familiare omstandigheden te druk werd, zijn die in overleg uit Huurdersfront gegaan. Ze hadden ook het gevoel een dubbele pet te dragen en vonden dat niet correct. Het was dus een besluit die op basis van integriteit gemaakt is, waar wij grote waardering voor hebben. Wij hebben ook nog steeds goed contact met de leden. Met zijn totaal verzonnen verklaring schiet Van Heeswijk wat ons betreft dan ook deze Projectencommissieleden ernstig tekort.

Wierden & Borgen gebruikt huurders en zet ze in voor hun eigen belang. Ze manipuleren ze met mooie toezeggingen en geven ze het gevoel belangrijk te zijn. Dan hoeven ze maar een paar bewoners van een hele wijk hun zin te geven. De rest van de huurders krijgen die speciale aandacht niet en er wordt verder ook geen overleg gevoerd met deze bewoners. In de projectencommissie kan je meepraten en meedenken, maar verder niet veel meer. Veel leden van de projectencommissies net als veel bewoners zijn het helemaal niet eens met de plannen, maar geven aan dat ze er helemaal niets tegenin kunnen brengen. Ze mogen alleen het plan van Wierden & Borgen aan de huurders verkopen en moeten zelfs tekenen voor geheimhouding van details. Hoe kan je op deze manier claimen dat bewoners gehoord en vertegenwoordigt worden?

“We hebben op een bepaald moment het overleg met het Huurdersfront verbroken. Zij gingen bij mensen langs de deur, via de media bestookten ze ons met onterechte verwijten. Wij overleggen met het Huurdersplatform, de vertegenwoordigers van de huurders, en met de projectcommissie. Hun manier van doen gaat dwars door alles heen. Zij zaaien onrust en verwarring.”

 

Ook hier gaat Van Heeswijk feitelijk onderuit. Hij heeft het overleg formeel via de media verbroken omdat wij hem netjes in een brief hebben aangesproken op zijn keuze om onze woordvoerder privé te benaderen om hem op het matje te willen roepen voor een brief die wij bij 99 bewoners in Bedum door de deur gegooid hebben. Informeel is Huurdersfront in November 2018 al buiten de besprekingen gehouden. In de media bestookte hij Huurdersfront zelf met onterechte verwijten. Daardoor zijn wij full exposure gegaan. Daar hadden wij de directie voor gewaarschuwd. Wij lijken dus inderdaad dwars door alles heen te gaan, want onze boodschap blijft Wierden & Borgen telkens maar ontgaan, die onbestuurbaar in extase haar oude pad blijft vervolgen.

“De incidenten die het rapport noemt, duiden op niet altijd correct werkende medewerkers van de woningstichting. Dit verwijt raakt rechtstreeks mijn mensen. Daar sta ik voor.”

 

En we gooien het personeel er weer voor, waarvan een gedeelte overigens zelf ook niet al te blij is met de besluitvormingen van bovenaf. Er is ook veel doorstroming binnen het personeelsbestand van de organisatie en we horen van huurders dat sommige personeel ook tegen bewoners goudeerlijk zijn over de in hun optiek bedenkelijke beleidsvoering. Ze geven aan vaak het gevoel te hebben alsof ze met de kraan open staan te dweilen en niet de mogelijkheden aangeboden krijgen om hun werk naar voldoening te kunnen uitvoeren.

“Jawel, maar ook dat er verkeerde inschattingen van woningen worden gemaakt. Het is verwerpelijk dat bewoners in een onzekere situatie, kwetsbare bewoners met dergelijke berichten worden overspoeld. Ik sta voor mijn mensen.”

 

En we gooien de huurders ervoor. Van Heeswijk heeft maar weinig modder meer over om mee te kunnen gooien en gaat wat ons betreft dan ook wel erg laag. Wij vermoeden dat tijdens het lezen van een aantal uitspraken, bij menig huurder de tenen er al regelmatig krom onder stonden, maar dat bij deze quote de tenen er vandoor gingen. Het is overigens Wierden & Borgen die zelf helemaal niets onderneemt om onze beweringen over die verkeerde inschattingen uit de wereld te helpen. Ze vertellen de huurders van de 101 woningen die gesloopt worden al niet eens wat er aan de woningen mankeert. Waarom die andere 99 woningen dan ook niet even laten onderzoeken door een onafhankelijke partij? Wierden & Borgen kijkt daar niet naar uit omdat ze dan een probleem hebben. Dus hebben wij het College van Gemeente Het Hogeland op de hoogte gebracht van de verkeerde inschattingen en hopen wij dat de woningen onderzocht worden om uit te kunnen sluiten dat er inschattingsfouten worden gemaakt. Toon maar aan dat wij ongelijk hebben. Dan kunnen wij ons erbij neerleggen. Dit schept ook vooral eens duidelijkheid onder de huurders.

We moeten trouwens niet vergeten dat onder die 101 woningen een aantal bouwkundig onderzocht zijn door Afdeling Bouw- & Woningtoezicht van de Gemeente Bedum. Als dat niet gebeurd zou zijn waren er waarschijnlijk hele andere plannen gepresenteerd. Directeur Rinze Kramer heeft toen aan de onderzoeken meegewerkt, misschien was dit de reden voor zijn vertrek en weet de interim bestuurder wat hem te wachten staat als hij nu ook weer met hetzelfde instemt… Wie zal het zeggen, het gaat om 20 miljoen euro extra investeren.

Van Heeswijk: “Het gaat om het tempo van de plannen en de aantallen. Dat is onze zaak. Ik zie ook liever de busjes van de woningbouwvereniging in de straten. Dan wordt er aangepakt. Het gaat om het goed overleg in de projectcommissie en in het huurdersplatform. En het gaat erom dat wij zo verstandig mogelijk omgaan met de centen van de huurders. Ik ben altijd bereid om met het Huurdersfront te praten over individuele gevallen waar iets niet goed gaat. Het Huurdersfront voert geen open dialoog. Dat is het.”

 

Nee meneer Van Heeswijk, het gaat om realiteit. Er is namelijk sprake van een verhuurdersestablishment die nooit in stand kan worden gehouden met geïnformeerde huurders. Dit is overigens niet alleen bij Wierden en Borgen het geval, er zitten genoeg infiltranten van diverse verhuurders in de Woonbond & Aedes. Ook bij Wierden & Borgen dragen leden van de Raad Van Commissarissen een dubbele pet en zullen ze eerder een gezamenlijke agenda coördineren die vooral de verhuurders dient. Van Heeswijk’s doel in Bedum is om zoveel mogelijk gekleurde ballonnen de lucht in te laten, in de hoop dat de huurders niet naar de materie kijken die Huurdersfront op het spoor is en exposeert.

Steeds meer mensen kijken al niet eens meer naar die saaie voorstelling en zien een hopeloze theaterbaas die nog zijn uiterste best doet om het stuk interessant te houden. Maar, de huurders beginnen het theater langzaamaan in zich op te nemen en kijken dwars door het decor heen. Ze zien kabels, belichting en een podium vol slechte acteurs. Het is wachten tot de voorstelling ten einde komt en de lichten aan gaan. Dan zien ze de oude gescheurde muren en dat de boel schots en scheef staat. En dat bewijs is er en blijft er, in overvloed. Honderden en misschien zelfs wel duizenden woningen zitten met hetzelfde probleem, waarbij de afleidingsmanoeuvres van de wanhopige theaterbaas te opvallend beginnen te worden.

De huizen zijn gewoon oud en versleten, zakken inmiddels in een steeds rapper tempo de grond in en er is en wordt nog steeds uit alle macht gepoogd om dat probleem te verdoezelen. Alleen gaat dat waarschijnlijk niet veel langer meer werken. Want de informatie die wakkere huurders ons bezorgen is namelijk goud waard. Groningen lijkt haast wel een soort van tweede Tsjernobyl alleen dan zonder radioactiviteit. Uiteraard is een kernramp toch wel weer iets van een hele andere aard, we refereren vooral naar de wijze waarop de problematiek hier wordt aangepakt. Vooral de ontkenning doet ons sterk aan Tsjernobyl denken.

Tsjernobyl

Op 26 april in 1986 werd keihard ontkent dat kernreactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl geëxplodeerd was. Medewerkers die zelf waren wezen kijken, die binnen een paar minuten vuurrood van de vernielde reactorruimte terug kwamen en het bevestigden, werden voor grote leugenaars uitgemaakt. Zweedse onderzoekers meldden voor het eerst dat er sprake moest zijn geweest van een ongeluk, omdat daar radioactieve deeltjes werden waargenomen. Dit wordt in eerste instantie door de Sovjet Unie ontkent omdat de directie van de kerncentrale de lokale Staatsvertegenwoordigers kon wijsmaken dat een RBMK reactor niet zou kunnen ontploffen. Daarnaast was het een Staatsgeheim dat de Sovjet Unie deze type reactoren in het bezit had.

Pas toen Kernfysicus Valery Legasov met Sovjet vice-premier Boris Shcherbina in opdracht van President Gorbatsjov zelf poolshoogte gingen nemen en vanuit de helikopter konden zien dat reactor 4 in de open lucht stond te brullen, werd na 33 uur de directe omgeving geëvacueerd. Legasov & Shcherbina moesten daarvoor eerst nog wel hemel en aarde bewegen om het zover te kunnen krijgen. Een andere kerngeleerde, Ulana Khomyuk sloot zich bij het team aan die uiteindelijk zelfs kan voorkomen dat de smeltende reactor voor de tweede maal ontplofte. De realiteit was voor de ge-mis-informeerde Sovjets te hard om te kunnen accepteren, en de Staatsgeheimen dreigden in de publiciteit te komen. Tijdens de ramp zelf vielen er 31 doden en in de nasleep zijn en vele levens ontwricht door ziekte & sterfte. Als Legasov & Shcherbina niet het verschil hadden gemaakt door fier achter hun idealen te blijven staan, waren er veel meer slachtoffers gevallen. Zelfs wereldwijd.

Uiteindelijk blijkt er sprake te zijn geweest van een opeenstapeling van foute keuzes van het personeel onder leiding van Supervisor Anatoly Dyatlov, die tijdens een verkeerd uitgevoerde test de reactor wilde stilleggen door op de zogenaamde AZ-5 noodknop te drukken. Hierbij gaan alle regelstaven in één keer naar beneden en wordt de reactie acuut stilgelegd. Normaliter had dit moeten werken, maar er blijkt sprake te zijn van een ontwerpfout. In de koppen van de regelstaven zat namelijk grafiet omdat dit veel goedkoper was. Dit creëerde de onomkeerbare kettingreactie in de reeds oververhitte reactor, die daardoor ontplofte. Dit probleem was al eerder door experts waargenomen maar werd angstvallig onder de tafel gehouden. Deze kernramp had dus kunnen worden voorkomen als men zekerheid verkozen had over geld.

Kernfysicus Legasov geeft tijdens een publieke rechtszitting eerlijk toe dat er sprake is van een reeds bekende ontwerpfout, wat niet alleen bij Tsjernobyl aan de orde was maar ook bij de rest van de kerncentrales in de Sovjet Unie. Hij verloor hierdoor op dat moment zijn erkenning van kernfysicus omdat hij de Sovjet Unie in feite verantwoordelijk stelde voor een constructiefout, terwijl die het op falen van het personeel wilde afschuiven. De realiteit en het menselijk belang was voor deze bijzondere man belangrijker dan zijn status of persoonlijk aanzicht. Hij wist met zijn optreden toekomstige kernrampen zoals die van Tsjernobyl te voorkomen. Met zijn nobele levensdoel, verschafte hij zichzelf uiteindelijk een eerzame vermelding in de menselijke geschiedenis.

 

De directie van Woningstichting Wierden & Borgen en de verhuurdersverenigingen kunnen proberen wat ze willen. Hoe meer ze ons naar beneden halen, hoe groter ze ons maken. Het menselijk belang en de realiteit van de omvang van het probleem doet onze status of aangezicht te niet. Ze mogen wat ons betreft dus vooral zo blijven doorgaan, want ze weten keer op keer ons punt te maken en we incasseren het graag voor de huurders, die meelezen.

Want wanneer er met het uiterste gemak door een Woningstichting zelf bepaald wordt, dat zestig jaar oude en versleten rijtjeswoningen die eerst nog versterkt of zelfs gesloopt moesten worden het ineens wel even met wat modernisatie afkunnen, zullen er bij elk gezond en weldenkend mens echt wel alarmbellen gaan rinkelen. 

Wij geloven er dan ook in, dat het College van B&W van Gemeente Het Hogeland wat dat betreft een zeer heldere conclusie zal gaan trekken. Er staat namelijk teveel op het spel. Dit soort tijden vraagt om nobele acties.

 

Was getekend,
Team Huurdersfront.

One thought on “Groningen VS Tsjernobyl.