Huurdersfront Statement Kennismakingsbijeenkomst 10 Juli 2018

[voorgelezen door de woordvoerder]

Wij denken niet dat wij nog veel introductie behoeven. U heeft al moeten ervaren hoe ver het geluid van Huurdersfront reikt. U zou mogen begrijpen dat wij uniek zijn omdat onze beweging geen kunstmatige entiteit is, maar van huurders vóór huurders is. Alles wat de huurder voelt qua pijn, voelen wij ook. Daarom zal u in het volgende gedeelte van deze introductie de emotie duidelijk kunnen waarnemen. Wij zijn hier allen omdat iedereen in deze ruimte zich waarschijnlijk realiseert dat er drastisch iets zal moeten veranderen, omdat het zoals het nu gaat simpelweg onacceptabel is voor vele huurders. U heeft ons zelf gecreëerd. U bent de architect van onze beweging. Er gaat namelijk stelselmatig veel te veel fout, waardoor de impact op het leven van de huurder steeds negatiever dreigt te gaan worden. U gaat ons niet overtuigen dat het allemaal wel meevalt. Wij zien namelijk dat er gebrek is aan daadkracht en dat er sterk en helder leiderschap nodig is om de heersende problematiek te kunnen oplossen. De besluitvorming zal veel menselijker moeten verlopen en er zal vanuit een veel groter verantwoordelijkheidsbesef geopereerd moeten gaan worden. Iets waarbij de huidige directie volgens ons tot dusver duidelijk in tekort is geschoten. Wij zijn dan ook haast geneigd om als Huurdersfront volledig het vertrouwen in de directie van Wierden & Borgen op te zeggen. Zeker nadat we de situatie in Middelstum in ons hebben opgenomen. Wij kunnen alleen met u samenwerken als we zeker weten dat onze energie ook daadwerkelijk iets positiefs op gaat leveren voor alle huurders. Belangrijke elementen als geestelijke- & lichamelijke gezondheid, veiligheid & woongenot mogen niet langer ter discussie blijven staan.

Wij hebben het verslag van ons bezoek van Zaterdag 30 juni aan Middelstum met u gedeeld, zodat u heeft kunnen zien waar wij over praten. We wilden dat verslag op Facebook zetten maar hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. U heeft ook vernomen dat wij Dinsdag 3 juli een brandbrief naar Den Haag gestuurd hebben, omdat ze ook daar niet langer mogen wegkijken. Huurdersfront wil vooral duidelijk maken dat wij niet passief gaan toekijken wanneer wij vinden dat er iets verkeerd gaat. De verstandhouding tussen huurder en verhuurder is ernstig verstoord. En wij zijn hier om de verstandhouding tussen de huurder en de verhuurder te verbeteren. Maar we willen overtuigd worden dat ons dat ook gaat lukken. Problemen los je niet op door ze groter te maken. Oplossingen veroorzaken geen problemen. Het moet gedaan zijn met onrust veroorzaken onder de huurders en buurten mogen niet langer letterlijk en figuurlijk op stelten worden gezet. Huishoudens mogen naast hun al vaak drukke bestaan niet op zo’n ernstige wijze gestoord worden in hun levensomgeving, zoals we bijvoorbeeld in Middelstum zien. De onwillige houding ten aanzien van achterstallig onderhoud en het leveren van half werk zal verleden tijd moeten gaan worden. We kunnen alleen met u meedenken, als u stopt met het voeren van struisvogelpolitiek.

Wij begrijpen dat het niet zal meevallen hoe het hier in Groningen eraan toe gaat, maar dat houdt niet in dat huurders met problematiek mogen worden belast wat hun niet aangaat. En dat gebeurt volgens ons nou juist net op grote schaal. Wij gaan de huurder de zorg en aandacht geven die ze al jaren verdienen en die ze niet van u krijgen. En dan doen wij als één front op zeer identieke wijze. Wij hopen dat u de noodzaak van deze beweging in wil zien en waardeert. Ook al zal u wellicht moeten wennen aan onze toon. Maar wij kunnen alleen met elkaar verder als het probleem daadwerkelijk erkend wordt. Wij willen alleen worden overtuigd door daadkracht. Wij willen dat u transparant en eerlijk bent, zoals wij dat ook zijn. Ook al is dat soms moeilijk. We willen er namelijk met elkaar uit zien te komen, omdat wij voor de huurders een veel positiever toekomstbeeld willen creëren dan nu het geval is. Wij geloven dat dit ook veel beter voor Wierden & Borgen zelf zal zijn.

Tot slot willen wij enkele van onze speerpunten van ons programma alvast aan u te kennen geven, waarvan wij van denken dat u die alvast zou moeten weten.

 

  1. Wij supporten op geen enkele wijze verstevigingen, bij beschadigde huizen die ouder zijn dan 30 jaar. Het lijkt ons meer dan realistisch dat noodzakelijke nieuwbouw als enige juiste keuze overblijft. Als we het over verduurzamen gaan hebben kijken wij 30 jaar verder. Dan ga je geen huizen van meer dan een halve eeuw oud voor de helft vervangen voor ongeveer dezelfde prijs als nieuwbouw. Huurdersfront vraagt u om hierover zeer spoedig duidelijkheid te bieden. Dan kunnen wij ons programma erop inrichten.
  2. Punt twee lijkt ons duidelijk. Het moet over zijn met handje klap over de ruggen van de huurders. Als het moet gaan we voor u naar Den Haag. Als het moet gaan we samen met u bij CVW aan de onderhandelingstafel zitten. De huurder betaalt namelijk een veel te hoge prijs voor de ellende die de gaswinning veroorzaakt heeft en nog gaat veroorzaken. Wij gaan niet mee in de fantasieën van de NAM. Wij willen dat de dader de schade van alle slachtoffers (ook W&B) ruimschoots gaat vergoeden.
  3. Wij willen dat er een aanbelregel van kracht wordt; “Geen bewoners thuis, niet in- of om het huis”. Respecteer te allen tijde de privacy van de huurder. Zo gaan er ook geen dingen fout en blijft de sfeer goed. Brieven met de vermelding dat bewoners niet thuis hoeven te zijn vanwege werkzaamheden aan hun woning zijn niet meer van deze tijd en dekken onvoldoende. Bedrijven mogen huurders niet meer op die manier benaderen en zullen gewoon afspraken moeten maken. Het zijn namelijk geen bedrijfspanden die u verhuurt, maar woningen waar mensen met hun hele hebben en houden in verblijven. Mensen die recht hebben om te weten met welke bedoelingen onbekende mensen zich in en om hun huis begeven.
  4. Kom toezeggingen na! Als het even niet lukt om aan de toezeggingen te voldoen, informeer de huurder dan dat het even niet gaat en vertel ze waarom. De communicatie dient veel strakker te verlopen dan nu. De huurders zijn vooral al die onduidelijkheid zat! Je kan niet bouwen aan vertrouwen als er niet gedaan wordt wat er is gezegd. Huurdersfront hecht heel veel waarde aan het nakomen van afspraken.
  5. Transparantie en eerlijkheid. Speel open kaart dan denkt Huurdersfront met u mee.

Wij vernemen graag of u met ons in zee zou kunnen gaan en onder welke voorwaarden u deze samenwerking wil gaan invullen. Tot slot wil Huurdersfront haar waardering uitspreken voor de spreektijd die u ons net geboden heeft. Ter afsluiting willen we het woord weer aan u teruggeven.

One thought on “Huurdersfront Statement Kennismakingsbijeenkomst 10 Juli 2018