@Huurdersfront: met veel optimisme het nieuwe jaar in.

Het nieuwe jaar brengt meteen de langverwachte duidelijkheid voor de huurders in Bedum. Wierden & Borgen gaat namelijk in de vierde week van januari bewonersavonden organiseren, om huurders te informeren over wat er met hun woningen zal moeten gaan gebeuren. Wat al wel duidelijk is, is dat het om een grootschalige en gezamenlijke aanpak zal gaan voor de drie “vergeten buurten”, waarbij Gemeente Het Hogeland nauw betrokken zal zijn.

Vooral de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Gemeente kwam voor het in mei van dit jaar opgerichte Huurdersfront toch wel beetje als aangename verassing. De woordvoerder deelt zijn enthousiasme: “Dit sluit zeker aan bij het ideaalbeeld die wij ook steeds tegenover de Raadsleden hebben uitgedragen, maar we waren er natuurlijk niet blind vanuit gegaan dat het dan zou worden overgenomen door de Gemeente en nu zelfs zal worden voortgezet door de compleet nieuwe Gemeente. Ons jaar wordt zo wel erg bijzonder afgesloten. We zien overigens meer van onze “huurdersideologie” terug in de meest recente ontwikkelingen, iets wat ons team van vrijwilligers nog eens extra heeft gemotiveerd in het behalen van het einddoel. We zijn er nog niet maar we lijken ons inmiddels wél op het juiste pad te begeven! En dat in zo’n respectievelijk korte tijd, nogmaals heel bijzonder en we zijn erg trots op onze teamprestatie.”

Huurdersfront.
In Juni deelden huurders uit de Zeeheldenbuurt hun zorgen met de Gemeenteraad en vormden tegelijkertijd het Huurdersfront. Ze vonden dat ze lang genoeg gewacht hadden op actie vanuit Wierden & Borgen en kwamen zelf in beweging. Het front maakt zich vanaf dag één sterk om de achterstallige onderhoudsstaat van de wijken en problematiek rondom versterken elders in de provincie onder de loep te krijgen. De uitwerking van het initiatief verliep boven verwachting. Zo kreeg Huurdersfront vrijwel meteen veel media aandacht en ontving veel support van huurders, maar ook van de politiek. Inmiddels hebben ze een website gelanceerd, waar ze al hun activiteiten op publiceren. Er is nauw samengewerkt met de bewonerscommissie van de Professorenbuurt en Huurdersplatform. Inmiddels is er ook straatvertegenwoordiging in Middelstum.

Vooral in de Zeeheldenbuurt in Bedum twijfelden sommige huurders sterk aan hun veiligheid en hadden dat al eens bij de Woningbouw aangegeven. Daarnaast zouden ze de noodzakelijke woningverbetering meteen grondig zien worden uitgevoerd en dan volgens de meest rendabele en realistische uitvoering. Diverse huurders uit alle drie buurten delen die gedachte. Naast dat sommige huurwoningen behoorlijk beschadigd zijn moeten de meeste de komende jaren gemoderniseerd worden om aan nieuwe wettelijke eisen te voldoen.

Gemeenteraad Bedum.
Vertrekkend Wethouder van de Kolk heeft op verzoek van de Raad de kwestie onder zijn hoede genomen en trad afgelopen maanden op als waarnemer. Er zijn diverse gesprekken met Wierden & Borgen, bewoners, Huurdersplatform en Huurdersfront gevoerd. Diverse Raadsleden waaronder Heres, Rus & Journee vonden op hun beurt de zorgen van de huurders gegrond en gingen mee in gesprek met bewoners. Ook 2e kamerlid Henk Nijboer & directeur Rinze Kramer kwamen in de Zeeheldenbuurt kijken. Nadat de bewoners de schade aan hun woningen hebben laten zien, heeft afdeling bouw- en woningtoezicht meteen veiligheidsinspecties laten uitvoeren bij een aantal woningen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er in ieder geval geen direct gevaar was voor de bewoners, maar wel dat er sprake is van flinke schade en dit aandacht behoeft. Naast deze veiligheidsonderzoeken van de Gemeente, is Wierden & Borgen meteen begonnen met het uitvoeren van zogenaamde Quick Scans, waarmee de algehele staat van de woningen in alle drie de wijken kon worden geanalyseerd. De bewoners voelden zich gehoord en gesteund door al die oprechte aandacht. Van de Kolk gaat er zorg voor dragen dat de kwestie zal worden overgedragen aan de nieuwe wethouder van Gemeente Het Hogeland.

Wierden & Borgen.
Er zijn inmiddels diverse grote stappen gemaakt door Wierden & Borgen, zo is er een ervaren projectmanager en een tweede voorzitter van de raad van bestuur aangesteld die de directie tijdelijk zal bijstaan. Wierden & Borgen heeft inmiddels aangegeven de staat van woningen goed te hebben geanalyseerd en heeft hiermee aan de wens van de huurders en de Gemeente voldaan. Inmiddels heeft de Woningcorporatie aangegeven tot een conclusie te zijn gekomen en wil dit dus in januari met de bewoners delen.

Inmiddels zijn er al projectcommissies gevormd om het proces van de ingrijpende woonverandering voor iedereen zo georganiseerd mogelijk in goede banen te laten verlopen. Samen met Het Huurdersplatform vormen zij het aanspreekpunt voor de bewoners. Bewoners van de drie wijken zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Ook Huurdersfront blijft nauw betrokken, zo zitten er een aantal teamleden in de commissie. Het front blijft zelf als “spectator” het proces volgen en zal eventueel bijspringen waar nodig is.

Eén van de teamleden die in de projectcommissie zit verteld ons er iets over: “Samen werken aan een betere toekomst voor de huurders, dat is het ideaalbeeld wat we voor ogen hebben. Het is immers een omvangrijk en ingrijpend verhaal en daar zijn gewoon vele handjes voor nodig. We zien in ieder geval dat de wil er bij Wierden & Borgen is en we staan op goede voet met de organisatie. Wij vinden het een teken van goed vertrouwen dat ze leden van Huurdersfront bij het project willen betrekken. Dan willen ze ons ook graag overtuigen. We zijn immers ook best af en toe wel eens kritisch geweest en wilden soms te snel. Maar als de ontwikkelingen zich op deze voet voortzetten zien wij een hele positieve toekomst voor de huurders, maar ook net zo goed voor de verhuurder. We hebben ook veel vertrouwen in de nieuwe projectmanager, hij is een goeie aanwinst voor Wierden & Borgen. Laat het nieuwe jaar dus maar komen, we hebben veel geloof in een goede afloop!”