@Huurdersfront: Huurders moeten voorlopig hun lichtpuntje zien te behouden.

Vertrekkend directeur Kramer bevroor sinds vorig jaar de huren omdat hij vond dat zijn organisatie het niet langer kon uitleggen, om nog meer huur van de huurders te gaan vragen. Hij wilde ze een lichtpuntje bieden vanwege de jarenlange onzekerheid omtrent het gas dossier en de achtergestelde woonkwaliteit. De huurders konden deze stap erg waarderen.

“Alleen wordt er ineens een nieuwe directeur aangesteld die dan meteen dat mooie gebaar weer van de huurders wil gaan afpakken.” zegt Huurdersfront, die na aankondiging van de huurverhoging dan ook meteen via hun website een counteractie opzette.

De waakhond kan best begrijpen dat de organisatie het financieel gezien zwaar heeft vanwege een breed scala aan problematiek, alleen hebben de huurders dat niet veroorzaakt en worden die nu in feite dubbel geraakt. Ze krijgen nog steeds te gemakkelijk verantwoordelijkheden in de schoenen geschoven die bij de professie van een verhuurder horen, waarvan Huurdersfront vorig jaar al bij de Woningstichting heeft aangegeven dat die trend toch echt een keer doorbroken zal moeten gaan worden. Daar zou de organisatie ook aan gaan werken evenals herstel van het zoekgeraakte vertrouwen onder de huurders.

Huurdersfront vraagt de interim directeur van Wierden & Borgen dan ook om volgend jaar maar eens weer te gaan kijken en de huurders nu het lichtpuntje te laten behouden. Ze willen graag eerst de beloofde verbetering kunnen waarnemen.

Ook de huurdersverenigingen zijn het niet met deze verhuurder eens, maar dat heeft de interim bestuurder nog niet op andere gedachten kunnen brengen.

Huurdersfront roept alle huurders op om vrijdagmiddag 5 juli vanaf 16:00 naar het terrein van Wierden & Borgen te komen. Om half vijf gaat de huurderswaakhond de directeur een voorstel tot huurbevriezing op A1 poster formaat aanbieden en het pakket bezwaren overhandigen die via de website van Huurdersfront zijn ingediend. Inmiddels hebben er al 250 huurders gebruik gemaakt van de zeer eenvoudige bezwaarschriften procedure. De media is hierbij uitgenodigd.

Huurders kunnen overigens nog officieel via www.huurdersfront.nl/ikmaakbezwaar tot 1 juli hun bezwaar indienen. De huurders die vrijdagmiddag niet bij de actie aanwezig kunnen zijn kunnen zo ook indirect aan de actie bijdragen door de stapel zo dik mogelijk te maken. Uiteraard hoopt het team veel huurders naar het kantoor in Bedum te zullen trekken en dat het een drukke en gezellige boel gaat worden. Er zullen een aantal protestborden met Groningse teksten worden gedrukt, waarvoor huurders nu naar de Facebook pagina kunnen gaan om mee te beslissen wat voor spreuken erop moet komen.

Het team van Huurdersfront geeft aan dat dit voor de huurders het uitgelezen moment is om op 5 juli in beweging te komen, omdat de symbolische waarde van dit gebeuren erg hoog zal zijn. De directie van de Woningstichting heeft de huurders inmiddels laten weten zich gastvrij te zullen opstellen en dat het hooggeëerd bezoek dus verwacht wordt. Het zou dus maar zo een erg bijzondere gebeurtenis kunnen gaan worden die u waarschijnlijk niet zal willen missen!