En weer laat Huurdersfront @Wierdenenborgen een feitelijk poepie ruiken

Waarschijnlijk zijn tijdelijk directeur van Wierden & Borgen,  Peter van Heeswijk en zijn grote fan reporter Berto Merx naar aanleiding van ons persberichtde koppen weer eens bij elkaar gaan steken om Huurdersfront vooral eens weer door het publieke slijk te willen trekken. Het inmiddels in onze kringen veel besproken “Dynamic Duo” hoopt er waarschijnlijk op dat Huurdersfront zich tot hetzelfde niveau gaat verlagen, alleen is dat eigenlijk niet echt nodig omdat wij reeds al voldoende hebben aan puur feitelijk ingaan op de materie.

Van Heeswijk is qua het voeren van een discussie op feitelijk niveau namelijk niet echt een ster en reageert dan ook meestal vanuit emotie. Dat hebben we op 5 juli toch ook weer goed kunnen merken. En dat terwijl hij zelf nogal uitgesproken van mening is dat emotie van huurders besmettelijk zou zijn en een gebrek aan perspectief. 

Van Heeswijk wil erg graag het onderwerp bepalen en daarbij vooral zijn mening geven, maar geeft bij enig weerwoord aan dat hij zijn zegje gedaan heeft en het er verder niet meer over wil hebben. Net als zo’n strenge schoolmeester of ouder. Daarbij beschuldigt hij ons er regelmatig van dat wij een monoloog voeren en dingen eisen. Maar goed, wij prikken uiteraard dwars door de projectie heen en wachten geduldig af tot de directeur bestuurder zich weer op het gladde terrein der feiten begeeft.

Zo ook nu kunnen wij hem dan weer kritisch analyseren. Laten we dus eerst maar weer met de titel van het artikel op Winsum Nieuws starten.

“Woonstichting verwerpt kritiek van Huurdersfront op Operatie Bedum”

 

Eindelijk een andere kop, we zaaien geen verwarring en onrust meer want er wordt daadwerkelijk eens ingegaan op punten van kritiek die wij blijven aanvoeren ten aanzien van “Project Bedum”. Hiermee kunnen we dus nu ook weer precies aantonen waar het fout gaat en dat is met name de geheel eigen beleving qua de werkelijkheid van Woningstichting Wierden & Borgen, die niet strookt met die van hun huurders.

Overigens adviseren wij alvorens u dit bericht verder leest, om vooral nog even deze donderslag van RTV Noord van gisteren te lezen. Dit heeft namelijk alle betrekking op dit opiniestuk.

Ons verwijt dat Wierden & Borgen qua verduurzaming maar wat doet en geen idee heeft waar ze mee bezig zijn, wordt met dat artikel namelijk nog maar eens even weer overduidelijk bevestigd. Want wat vonden ze het een goed idee om even een nieuw jasje om hun oude vaak al verzakkende binnenschillen heen te hangen zeg. Dat kon allemaal prima, degelijk en snel. Huurders zouden hun woning als nieuw terugkrijgen, wat vooraf gezien al geen haalbare kaart bleek te zijn.

Dus dan gaan ze nu op hun snuit en hoe. Deze enorme inschattingsfout brengt de corporatie nu zwaar in verlegenheid, want wat hebben ze een lading geld verkwist. Hoe komt het toch dat ze ineens zo gehecht raakten aan hun oude versleten rijtjeswoningen en die uit alle macht en koste wat kost moesten worden gered? Er is namelijk helemaal niets bijzonders aan deze woningen te ontdekken.

De discussie omtrent dit bouwkundig hoogstandje gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Wierden & Borgen zal echt heel wat hebben uit te leggen evenals de huurdersverenigingen die dit hebben laten gebeuren. De huurders die namelijk al met dit plan in aanraking gekomen zijn, zijn over het algemeen niet bepaald te spreken over het eindresultaat en blijven met problematiek zitten. U zult al wat voorbeelden kunnen lezen op onze site.

Van Heeswijk reageert op ons verwijt dat wij vinden dat ze maar wat lopen aan te modderen. In dit specifieke geval hebben we het dan over plan Bedum, waar 200 woningen moeten worden aangepakt omdat ze niet meer aan de eisen voldoen en beschadigd zijn door aardbevingen en verzakking:

“Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de huizen in de drie buurten. Wat moet je met deze woningen naar huidige maatstaven? Technische adviseurs, techneuten, bouw- en woningtoezicht van de gemeente hebben rapporten uitgebracht. Op grond daarvan is gekeken naar wat er gesloopt moet, wat met renovatie op peil is te brengen en wat met een groot onderhoud beurt toe kan. We baseren ons op onderzoek van deskundigen. De suggestie dat we maar wat doen, is volkomen onterecht.” 

 

Er zijn inderdaad een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de woningen in de Zeehelden- Borgen & Professorenbuurt. Van de 99 woningen die op dit moment niet voor sloop/nieuwbouw in aanmerking komen, is er geen enkele door technische adviseurs bouwkundig onderzocht. Er zijn wel woningen door KAW bekeken die een zogenaamde Quick Scan heeft uitgevoerd. Dit keuringsproces heeft de slager dus zelf geregeld. Er is iemand met een tablet in de hand in en om een aantal woningen gelopen, die de algehele staat van de gebouwen heeft vastgelegd. Dit onderzoek duurde gemiddeld een kwartier a twintig minuten per woning.

De constructie is dus niet bekeken. Overigens was afgesproken dat dit wél zou gebeuren maar kwam Wierden & Borgen die afspraak in eerste instantie niet na.

Van de 101 woningen die alvast wél voor sloop/nieuwbouw in aanmerking zijn gekomen, zijn er inderdaad een aantal door technische adviseurs onderzocht inclusief afdeling bouw- & woningtoezicht van de Gemeente Bedum. Dit is onder druk van enkele raadsleden en bewoners tijdens het werkbezoek van Henk Nijboer aan de Zeeheldenbuurt, door Wierden & Borgen in gang gezet.

En we zien allemaal waar dit toe geleid heeft, de woningen zijn constructief niet goed genoeg bevonden om verder nog iets mee te kunnen. Dit is dan ook meteen de reden geweest achter ons verzoek, om na bekendwording van de plannen nogmaals te pleiten voor bouwkundig onderzoek te en dan voor de resterende partij woningen. Na eigen onderzoek vindt Wierden & Borgen de constructie nog wel goed genoeg, maar dat vonden ze ook van de “theemuts methode” waar nu door uitvoerders zelfs de vloer mee wordt aangeveegd. Is de Woningstichting dus zelf wel een objectieve partij en laat die zich misschien niet voornamelijk leiden door het budget?

Alle 200 woningen zijn vrijwel van hetzelfde type en hebben een vergelijkbaar schadebeeld. Wij weten bijna wel zeker dat de nieuwe onderzoeken voor deze 99 woningen tot dezelfde conclusies zullen leiden en dat dit voor in elk geval 84 woningen toch naar sloop/nieuwbouw zal leiden. Helemaal nu duidelijk gebleken is dat de “theemuts methode” een grote inschattingsfout blijkt te zijn, waar wij in onze Rapportage richting de Gemeentes al over spraken omdat wij dat vorig jaar al wel wisten. Wij verwachten dan ook niet dat Project Bedum in huidige vorm stand gaat houden.

“Ja, we hadden deze woningen eerder moeten aanpakken. In 2015 hebben we besloten te wachten met het groot onderhoud. Dat was ingegeven door de situatie toen dat geheel onduidelijk was wat er met de aardbevingsschade gaat gebeuren. We liepen het risico in onderhoud en renovatie te investeren met de mogelijkheid dat twee jaar later woningen worden afgekeurd, en er andere regelingen zouden gelden. Dat was toen verstandig.”

 

Van Heeswijk geeft gewoon keihard toe dat Wierden & Borgen toen zelf ook al inzag dat deze woningen waarschijnlijk zouden worden afgekeurd en dit van externe instanties zou laten afhangen. Die komen in eerste instantie tot de conclusie dat woningen versterkt moeten worden en trekken dat later weer in. En dan na even zelf oppervlakkig te hebben gekeken naar de staat van zo’n 15% van de 99 woningen, beweren ze zelf dat ze nog wel weer goed genoeg zijn. Wat ons betreft is de geloofwaardigheid hier toch echt wel zoek.

“Het is een gegeven dat het aardbevingsgebied voor iedereen een nachtmerrie is. Het wisselend beleid van de regering, er komen instanties op en verdwijnen weer.”

 

Het vervelende is dat de Woningcorporatie na 2015 euro tekens in de ogen zag en de NAM mooi kon laten meebetalen aan het opknappen van hun oude woningen. Er is eerder teveel geld verkeerd geïnvesteerd door bijvoorbeeld aankoop van noodlijdende corporaties. Hierdoor is er alvast geen geld gestoken in eigen woningen en ging het op aan aankoop van woningen die ook niet goed onderhouden zijn. En dan zit de Woningstichting ineens met een probleem, want vanuit de overheid worden ineens nieuwe eisen gesteld. Er zijn dus niet bepaald goede keuzes gemaakt en daarbij hebben ze de NAM ook nog laten beslissen waaraan het geld besteed werd. Daar lijkt de huurder toch echt de dupe van te worden wat niet acceptabel is.

Normaliter zouden dit soort oude woningen gesloopt zijn omdat ze gewoon aan vervanging toe zijn. Het zijn allemaal zestiger jaren woningen die destijds snel en goedkoop zijn neergezet, waarbij de aardbevingen een behoorlijke rol hebben gehad in het proces van de aftakeling. Daarnaast heeft de Woningstichting nooit echt veel aan de woningen willen doen, wat ook niet echt heeft bijgedragen aan het behoud. Dat van Heeswijk het nu volledig op de aardbevingsproblematiek gooit is dus niet reëel. En dat weet CVW ook wat ongetwijfeld resulteert in een lastig onderhandelingsproces.

“Op een bepaald moment hebben we op de knoop doorgehakt. We gaan de woningen aanpakken. We willen geen onveilige woningen, dus wordt een aantal gesloopt. Een deel gerenoveerd en een deel krijgt groot onderhoud. Hiermee krijg je woningen die aan de huidige eisen voldoen. Alles slopen is niet noodzakelijk en daarnaast moeten we ook zorgvuldig omgaan met geld dat de huurders hebben opgebracht. We hebben gekeken naar wat nodig is om een woning toekomstbestendig te maken. In sommige gevallen moeten we slopen, in andere gevallen volstaat renovatie of groot onderhoud.

 

Ook hier glibbert van Heeswijk erg hard onderuit, want de 99 woningen die voor renovatie in aanmerking komen zouden eerder al worden versterkt of zelfs gesloopt. Er is eerder vastgesteld dat deze woningen constructief gezien niet veilig genoeg meer waren. Nu heeft Wierden & Borgen ineens zelf bepaald aan de hand van een onderzoek van circa 20 minuten die maar bij 1 a 2 woningen per straat is uitgevoerd, dat deze woningen ineens wel weer veilig genoeg zijn en merkt daarbij op dat met alleen moderniseren de gebouwen wel weer aan de huidige eisen zullen voldoen.

Wat dat betreft zal het KAW wellicht een duidelijk statement kunnen gaan maken, het is wel hun naam die hieraan gehangen wordt. Dit zijn wat ons betreft uiterst zorgwekkende signalen vanuit een Stichting die mensen huisvest. De huurders van deze 99 woningen zullen zich dan ook echt mogen beseffen, dat ze absoluut geen akkoord kunnen geven.

“Als later blijkt dat de woningen ook nog versterkt moeten worden, dan doen we dat. Voor nu gaan we door met onze plannen voor deze buurten, omdat deze situatie niet langer mag voortduren.”

 

Na het bericht van gisteren zal de tijdelijke directeur zich toch echt wel even flink achter zijn oortjes gekrabd moeten hebben en is ons Huurdersfront ook vast wel weer een paar keer door zijn hoofd geschoten. Hebben die opstandige rakkers verdorie toch weer gelijk gekregen. Zijn renovatievlieger gaat nu dan ook toch echt niet meer op en Project Bedum zal dan ook echt moeten worden herzien. Wij verwachten dan ook dat de berichtgevingen hierover spoedig zullen verschijnen. Change of plan!

Wat we net al opmerkten en graag nog een keer herhalen; het is reeds gebleken dat de woningen versterkt moesten worden, daar hebben de huurders in 2015 al bericht van gehad. Dus ook hier zit van Heeswijk er weer compleet naast. Daarnaast zit later versterken er niet meer in want geen uitvoerder zal hier zijn vingers nog aan willen branden. Dus die versterking is gewoon een loze belofte. We vinden het eerlijk gezegd ook nogal bedenkelijk dat de Woningstichting zo’n belangrijke kwestie als veiligheid nog steeds met het uiterste gemak voor zich uit probeert te schuiven. Hoe lang zullen deze huizen klappers van 3.4 blijven doorstaan? De bodemproblematiek wordt ernstig onderschat en Groningen zal daar de komende 50 jaar nog mee te maken blijven houden.

Daarnaast vindt van Heeswijk het blijkbaar acceptabel dat huurders na een ingrijpende renovatie opnieuw met een verbouwing komen te zitten. Is dat niet een hele onredelijke verwachting richting de huurders? Wij vinden dat de Woningstichting hier veel te gemakkelijk over denkt. We lopen wat ons betreft dus weer tegen die zeer onrealistische besluitvorming aan, waardoor huurders van de regen in de drup belanden. Willen we graag echt eens vanaf.

“Het Huurdersfront blijft de aantallen aanvechten. Wij hebben die aantallen vastgesteld aan de hand van advies van diverse deskundigen. Die onderzoekers werken met NEN-normen, gestandaardiseerde normen, die doen niet maar wat. Het Huurdersfront verwijt ons dat we onze eigen woningen keuren. Dat is onjuist, wij keuren ons eigen vlees niet zelf. Er is nog een ander ding. Het Huurdersfront stelt telkens weer dat onze mensen die bij het project betrokken zijn, niet deskundig zouden zijn. Hier is geen discussie over mogelijk.”

 

Van Heeswijk gaat ook hier feitelijk gezien nat. Wij hebben kunnen vaststellen dat er bij 99 woningen wel degelijk sprake is van een slager die zijn eigen vlees keurt. Er zijn een aantal woningen van de 200 aan een onderzoek van circa 20 minuten per woning onderworpen door een bedrijf (KAW) die de Woningstichting zelf heeft ingeschakeld. Wij beweren daarbij overigens nergens dat het KAW maar wat doet, die hebben de woningen namelijk gewoon oppervlakkig bekeken en hebben daarmee precies voldaan aan de opdracht waarvoor ze zijn betaald.

Toen dit voor ons duidelijk werd, hebben wij onze grote onvrede gedeeld met directeur Kramer. Wierden & Borgen had ons tijdens onze kennismaking immers namelijk toegezegd om bouwkundige onderzoeken te zullen verrichten. (Afspraak = afspraak.) Een aantal bewoners voelen zich niet meer veilig in hun woning. Daarom werden er een aantal woningen alsnog bouwkundig onderzocht. Deze bevinden zich allemaal in de categorie sloop/nieuwbouw.

Aangezien Wierden & Borgen de bouwkundige onderzoeken niet verder meer wilde uitbreiden, hun renovatieplan dus baseren op een Quick Scan en wij ze feitelijk gezien constant op onzuiverheden betrappen, moge het duidelijk zijn dat er wel degelijk een discussie heerst ten aanzien van de kunde en inzicht van de mensen die bij dit project betrokken zijn. Er worden enorme risicofactoren genegeerd omdat men anders 20 miljoen euro extra moet gaan investeren van het geld wat de huurders zelf hebben opgebracht. Vooral de aanhoudende blinde ontkenning vinden wij het meest zorgwekkend.

“Over een half jaar is de planning definitief is de planning duidelijk. Samen met de projectcommissie worden de plannen uitgewerkt. In deze projectcommissie zijn bewoners uit de drie buurten vertegenwoordigd en de huurdersorganisaties.”

 

In een half jaar kan veel gebeuren, dat weten we inmiddels uit ervaring. Na de berichtgevingen van gisteren verwachten we dat de planning toch wel ietsje anders zal gaan worden. Wij kunnen het ons namelijk niet voorstellen dat deze verhuurder nog de verwachting heeft dat huurders hun akkoord zullen geven op de renovatie, maar we weten inmiddels ook dat Wierden & Borgen nogal hardleers is.

Wat de projectencommissies betreffen. Deze hebben geen enkele invloed op de planvorming, dat zullen de meeste leden zelf ook toegeven. En het staat ook duidelijk in de regels. In eerste instantie werden er Bewonerscommissies gevormd maar daar wilde Wierden & Borgen ineens Projectencommissies van maken. Dit heeft alles te maken gehad met het feit dat een Bewonerscommissie wél een formele status heeft en een Projectencommissie niet. Het is dus een bewuste keuze van Wierden & Borgen en het Huurdersplatform geweest, om de bewoners formeel geen instemmingsrecht gegeven.

Wij wisten dat deze “bewonersvertegenwoordiging” dus van symbolische waarde zou zijn en Huurdersfront daarom geen goede gesprekspartner kon zijn bij de besprekingen. Waarom zou je ook aan een commissie deelnemen terwijl je geen instemmingsrecht voor de bewoners hebt? Helemaal wanneer je het maar niet eens lijkt te worden over belangrijke kwesties zoals bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van bewoners. Huurdersfront distantieert zich dan ook niet zonder reden van het plan, omdat wij de risico’s niet kunnen negeren en wij graag ons geweten schoon houden.

Van heeswijk: “Ik wil nog een keer benadrukken dat we transparant zijn.”

 

Huurdersfront wil nog maar weer een keer benadrukken dat hier het tegenovergestelde het geval is. Is er namelijk nou al eens een onderzoek met de bewoners of met ons gedeeld? Na herhaaldelijk vragen geeft de projectleider zelfs aan met een jurist te hebben overlegd en dat er is besloten dat het niet nodig is om de conclusies van de onderzoeken met de bewoners te hoeven delen. Dit is toch echt het tegenovergestelde van transparantie bieden. Van Heeswijk stelt de 99 woningen ook niet beschikbaar voor onafhankelijk onderzoek. Dan volgt de volgende tegenstrijdige uitspraak:

“Met nieuwsbrieven, overleg met vertegenwoordigers van de bewoners, met de woonconsulent en de opzichter van het project, we zoeken het gesprek. En als er iets fout gaat, zoek contact met ons. In dit complexe proces kunnen we niet alles weten en er gaan wel eens dingen mis. Meld dat.”

 

Er gaan inderdaad steeds een aantal bewoners uit de buurten steeds met Wierden & Borgen in gesprek, maar de rest van de huurders krijgen totaal niet mee wat er tijdens die bijeenkomsten wordt besproken. De leden van de symbolische buurtvertegenwoordiging moeten zelfs tekenen voor geheimhouding. Het enige wat huurders qua informatie krijgen zijn de berichtgevingen vanuit Wierden & Borgen zelf, in de vorm van summiere nieuwsbrieven die om de paar maanden volgen.

Wierden & Borgen gaat het gesprek met huurders zelfs uit de weg. Tijdens de voorlichtingsavonden in januari heeft de Woningstichting namelijk echt wel vernomen dat de Bedumers niet bepaald de meest gemakkelijke huurders zijn en het nog een lastige uitdaging gaat worden om het plan erdoor te kunnen krijgen. (Ze kunnen dat dus wel goed inschatten.) Daarom zijn er ook geen keukentafelgesprekken geweest, terwijl dit wél was afgesproken. Vandaar ook al die complexiteit.

Deze organisatie kan namelijk gewoon niet normaal het gesprek aangaan met mensen die goed onderbouwde kritische vragen stellen, want daar hebben ze gewoon de competentie en antwoorden niet voor in huis. En we hebben van huurders vernomen, dat ze vanwege plan Bedum directeur van Heeswijk kritische vragen gemaild hebben, die dus ook nog steeds moeten worden beantwoord.

Dus meneer van Heeswijk zal ongetwijfeld naar het gesprek op zoek zijn, want hij heeft het nog niet bepaald gevonden.

Was getekend, Team Huurdersfront.