De actie is nog maar nog maar net begonnen! @Wierdenenborgen #huurverhoging #bezwaar

Beste medehuurders, veel van u hebben inmiddels via onze site bezwaar ingediend ten aanzien van de huurverhoging die Wierden & Borgen voor het jaar 2019 in gedachten heeft. We zitten al op 200 bezwaren! Allereerst hartelijk dank hiervoor. Net als u vinden wij het nu geen goed moment om van de huurders te kunnen verwachten om in te stemmen met verhoging van de huurprijzen.

Aangezien Wierden & Borgen nog eerder beloofde zeer graag te willen werken aan herstel van het zoekgeraakte vertrouwen en geloof onder de huurders en daarbij diep door het stof ging vanwege hun ondermaatse geleverde prestatie, draagt de keuze om dan toch meteen alweer de alweer huur te willen verhogen wat ons betreft niet bij aan het proces. Wij vinden de volgorde verkeerd en de timing uiterst onhandig. We zouden graag eerst willen zien dat deze verhuurder zijn beloftes eens nakomt, dat is namelijk het enige wat zal gaan bijdragen aan het herstel van het geloof en vertrouwen. Uiteraard is het redelijk dat huurprijzen geleidelijk omhoog gaan en zouden we dat ook hebben geaccepteerd als de woonkwaliteit er naar zou zijn geweest.

De tijdelijke directeur heeft het in zijn afwijzing (onderaan dit artikel) erover dat onze huurprijzen reeds 30% lager zijn dan de rest van Nederland en voert dat als extra argument aan om de prijzen te kunnen verhogen. Naast het feit dat wij eerst nog maar eens moeten zien of deze cijfers überhaupt kloppen is het zo dat het probleem hem vooral in de reeds niet-geleverde diensten zit. We hebben voorlopig eerst wel even genoeg betaald. We vinden ten aanzien van de recente beloftes, dat Wierden & Borgen wel eens keer zou mogen beginnen met het uitzenden van het juiste signaal en doet wat ons betreft nu ook weer vooral het tegenovergestelde. Daarom zijn we ook de online actie begonnen.

200 huurders hebben inmiddels hun bezwaar kenbaar gemaakt, er wordt vrijwel niets aan de standaard tekst van onze brief gewijzigd behalve dat er klachten aan worden toegevoegd. Inmiddels ontvangen de eerste huurders amper na een week al een reactie van de directie op het bezwaar. Het kan dus wél snel…

In eerste instantie is het natuurlijk zo dat de tijdelijke directie van Wierden & Borgen haar summiere argumentatie eigenlijk gewoon herhaalt en dus eigenlijk compleet geen interesse toont in de door u aangevoerde argumentatie. Dat noemen wij in nette bewoording een eenzijdige discussie. Daarnaast schuift hij de verantwoordelijkheid uiterst gemakkelijk van zich af en wijst u door naar de huurcommissie. Net of die al niets te doen hebben. Maar goed, deze tijdelijke directeur gaat over een paar maanden toch weer weg en hoeft er dus in feite niet mee te zitten. Die krijgt betaalt om precies te doen wat de Raad Van Commissarissen van hem verlangt. Arme opvolger. Overigens is de huurcommissie zeker een optie, want als de kwaliteit ondermaats is kunt u in overleg met de huurcommissie voor huurverlaging gaan. Dat kunt u dus altijd nog doen. Komen we later op terug.

Wat het bestuurlijk orgaan van Wierden & Borgen keer op keer lijkt te ontgaan is dat ze steeds maar weer ons punt weten te maken. Wij hoeven daar eigenlijk weinig voor te doen, we hoeven alleen maar op een intelligente manier tegen ze in te gaan. We wisten bijvoorbeeld al wel dat wanneer het om de portemonnee van Wierden & Borgen gaat,  ze haast sneller zijn dan het licht en wanneer u een probleem heeft dat ze u daar soms maanden of zelfs jaren mee laten zitten. (check onze recent geactiveerde sectie op onze site “rapportages” maar eens.) Dat hebben we dus nu kunnen aantonen. Wij begrijpen ook niet waar de Raad Van Commissarissen staat in dit verhaal, die lijkt dit allemaal maar prima te vinden. Zolang het geld maar binnenrolt. (40 miljoen per jaar) De slag om deze verhoging heeft wat dat betreft dan ook een bijzonder hoge symbolische waarde.

Dat is overigens niet de enige reden waarom deze tijdelijke directeur zo snel reageert, want die weet maar al te goed dat aantallen het verschil gaan maken en poogt logischerwijs te anticiperen op onze gecoördineerde actie. Hij hoopt waarschijnlijk hiermee dat huurders hierdoor ontmoedigd raken en hun bezwaar niet meer gaan indienen. Stel je voor dat wij straks duizend bezwaren hebben of misschien meer, dat wordt een dik pak papier straks in juli. Wij laten ons hier juist vooral door motiveren omdat wij duidelijk ervaren dat er in toenemende mate beweging ontstaat onder de huurders van Wierden & Borgen!

Wij hebben als huurders van Wierden & Borgen gegronde redenen om terecht moeite te mogen hebben met de verhoging en deze verhuurder zal toch eens een keer naar de huurders moeten gaan luisteren. Waarom is het dan ook een voorstel en geen bevel?

Dus medehuurders, blijf vooral zo in beweging want dit is nog maar de eerste fase van onze actie!

U heeft nog tot 1 juli de tijd om aan de actie deel te kunnen nemen en uw onvrede over de huurverhoging kenbaar te maken. Wij moeten zoveel mogelijk bezwaren zien te verzamelen die wij in juli samen met huurders, pers & politiek zullen gaan overhandigen aan de directie van Wierden & Borgen. Wij gaan dan ook een voorstel tot huurbevriezing indienen op A1 posterformaat. Deze kan de directeur dan mooi ophangen in het kantoor of in zijn slaapkamer. De actie is dus ver van over, we zijn zelfs nog maar net begonnen!!!