Speech 5 juni Gemeenteraad Het Hogeland

Dank u voorzitter, Allereerst namens het hele team en waarschijnlijk een hele grote groep huurders hartelijk dank, dat u ons in de gelegenheid stelt om hier vanavond het woord te mogen voeren. Dit naar aanleiding van ons rapport waarin we u vragen om Woningstichting Wierden & Borgen ter verantwoording te roepen, vanwege een in onze[…]