@RTVNoord: Bewoners bevingsgebied tegen de huisarts: Eigenlijk willen we gewoon weg

Ook onder huurders neemt dit gevoel toe. Mensen moeten zelfs aan de antidepressiva omdat de renovatie één groot bouwkundig circus is en woningen worden omgetoverd in disfunctionele monsters waar mensen niet prettig wonen. Het is één grote dolle toestand aan het worden waarbij het lijkt alsof niemand nog weet wat er nog zou moeten gebeuren om de problematiek daadwerkelijk opgelost te krijgen en maar gewoon wat doet.

Tot dusver worden er onvoldoende maatregelen getroffen omdat men het probleem probeert te verdoezelen in plaats van op te lossen. Laten we vooral beginnen met het opnieuw bouwen van woningen die tegen een instabiele ondergrond opgewassen zijn in plaats van al dat geld te verkwisten aan veel te oude woningen die bijvoorbeeld op een gemetseld fundament staan. Woningcorporaties hebben echt een megaprobleem, alleen zijn ze nog steeds niet uit de ontkenningsfase…

?