Al meer dan vier jaar in een #schimmelwoning door optrekkend grondwater. @Wierdenenborgen

Verhuurder: Wierden & Borgen
Huurder: Alleenstaande vrouw.

Problematiek verwant aan: Vocht, tocht & schimmel
Duur van problematiek: Inmiddels vijf jaar

Huurder meldde zich vorig jaar in November al bij ons, ervaart veel schimmelproblematiek. Is meerdere malen aangedragen door leden binnen Huurdersplatform, nooit iets mee gedaan. Het probleem is zeker al vijf jaar aan de orde. Wij hebben huurder gevraagd om eerst zelf een melding te doen bij verhuurder. De opzichter kwam kijken en erkende de problemen, hij zou intern overleggen.

Omdat de huurder niets meer hoort, belt ze begin februari van dit jaar zelf naar de opzichter. Deze geeft aan nog steeds te moeten nadenken over welke maatregelen hij hier tegenover gaat zetten. Als dan weken later de opzichter komt, verteld hij dat er via de buitenmuur moet worden gekeken wat de binnenmuren zo vochtig maakt.

Inmiddels is het april en heeft de huurder wederom niks gehoord. Ze geeft groen licht om het te gaan publiceren. Huurder ervaart veel gezondheidsklachten. Achter de bank zit de schimmel tot aan de rugleuning. Ook als wij er zijn vernemen wij klachten. Wat haar het meeste steekt is dat ze zich weer niet serieus genomen voelt.

Ook eerder werd ze door een opzichter niet serieus genomen en duurde het een paar jaar voordat ze het probleem toch erkend kreeg. Dat betrof een CV pijp die naast een openslaand raam gemonteerd was. Die opzichter zei dat er alleen maar waterdamp uit de ketel kwam en de uitvoer daarom prima naast een openslaand raam gemonteerd mocht worden. Feenstra was het daar uiteindelijk niet mee eens en monteerde de pijp op het dak van de berging.

Wij verzoeken de verhuurder om deze ernstige problematiek binnen zes weken op te lossen. Over zes weken gaan we voor deze mevrouw namelijk een in gebreke stelling procedure opstarten, bij de huurcommissie.

UPDATE 5-7-19:

Huurder is door een medewerker van de verhuurder benaderd voor klacht over de tuin. Deze heeft huurder net voor 800,- laten opknappen vanwege een eerdere klacht. Daar heeft ze zelfs geld voor moeten lenen. Ze wilde voorkomen dat de verhuurder het zou laten doen en de rekening zou presenteren. Maar nu onstaat er een geschil over een greppel achter de tuin. Dit hoort volgens de Kadaster gegevens niet binnen het gehuurde en is dus voor de verhuurder, volgens de verhuurder hoort het bij de huurder.

Huurder spreekt haar grote onvrede uit over het feit dat verhuurder wel adequaat reageert op de klachten vanuit de buurt voor wat onkruid, maar haar al vijf jaar in de schimmel laat wonen. Huurder vindt dat het de verhuurder alleen maar om het plaatje aan de buitenkant gaat en de binnenkant ontgaat.

Tegelijkertijd belt een andere opzichter om een afspraak te maken voor de schimmel. Hij reageert op de in gebreken stelling brief, die we enkele weken geleden hebben opgesteld. Tijdens het huisbezoek erkend de opzichter de problematiek en gaat de schilder opdracht geven om de klachten degelijk aan te pakken. Er zal onder andere vloeistof in de muren geinjecteerd worden om de vochtoptrekking tegen te gaan. Hij geeft ook aan dat de schilder al eerder opdracht gekregen had, maar dus niet is komen opdagen.

De opzichter kijkt ook meteen bij de buren, die dezelfde klachten ervaart en wil deze woning eerst aanpakken om te kijken of de maatregelen voldoende zullen zijn. Hij kijkt ook of de greppel voor de huurder of verhuurder is.